O programu

10.12.2021

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

EUREKA je europska međuvladina inicijativa u kojoj Bosna i Hercegovina aktivno sudjeluje kao punopravna članica od lipnja 2021. godine. U prethodnom periodu, od 2009. godine, imala je status Državne kontakt točke. Uz 43 punopravne članice (27 zemalja EU, Sjeverna Makedonija, Island, Izrael, Monako, Crna Gora, Norveška, Rusija, San Marino, Švicarska, Turska, Ukrajina, Ujedinjeno Kraljevstvo, Albanija, Bosna I Hercegovina), inicijativa EUREKA također uključuje: Južna Koreja kao zemlja partner te Argentina, Kanada, Južna Afrika i Čile kao pridružene članice. Svaka od ovih zemalja ima svoju nacionalnu proceduru i shemu financiranja prema kojoj financira nacionalno sudjelovanje u međunarodnim EUREKA istraživačkim i razvojnim projektima. Informacije o programu i projektima EUREKA dostupne su na: https://www.eurekanetwork.org/

Osnovno programsko načelo inicijative EUREKA podrazumijeva da organizacije za provedbu projekta iz svih zemalja sudionica slobodno odlučuju o formuliranju, provedbi i financiranju projekta EUREKA. Markicu EUREKA može dobiti projekt ako:

-          Ima civilnu svrhu;

-          Provodi se kroz sudjelovanje najmanje dvije neovisne partnerske provedbene organizacije, iz najmanje dvije zemlje članice inicijative EUREKA;

-          Krajnji cilj projekta mora biti razvoj novog ili poboljšanog proizvoda, tehnologije ili usluge;

-          Da se vodi potrebama gospodarstva.

-          Što se tiče financijske potpore potencijalnim aplikantima iz BiH važno je naglasiti da Ministarstvo civilnih poslova BiH u svome radu postupa sukladno odredbama Zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH.

-          Ovim zakonom je predviđena finacsijska podrška dodjelom sredstava iz tekućeg granta i to isključivo putem javnog natječaja. Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, kriterije i prava raspodjele tekućih grantova utvrđuje Vijeće ministara BiH.

-          Javni natječaj sa propisanim uvjetima, kriterijima, načinima i rokovima za apliciranje objavljuje se putem medija i web portala Ministarstva civilnih poslova BiH (www.mcp.gov.ba), bivajući dostupan svim zainteresiranim subjektima.

 

Kontakt osoba za dodatne informacije Mirjana Nikolić, Državni projektni koordinator za mrežu Eureka u BiH

E-mail: mirjana.nikolic@mcp.gov.ba

 

Sjedište i organizacijska struktura

Grupa visokih predstavnika (High Level Group): Svaka zemlja članica EUREKA-e imenuje po jednog predstavnika za ovu grupu (sastaje se 4 puta godišnje). Ona odlučuje o upravljanju programa i priprema rasprave o istraživačkoj politici za Ministarsku konferenciju. Visoke predstavnike imenuje ministarstvo nadležno za EUREKA-u.

Nacionalni koordinatori projekata (National Project Coordinator): Koordiniraju administrativne i promotivne aktivnosti EUREKA programa u zemljama članicama. Zaduženi su za kontakte sa sudionicima i potencijalnim partnerima u projektima u pojedinoj zemlji članici, pomažu u osmišljanju i razradi projektne ideje, daju informacije o mogućnostima financiranja. NPC grupa se sastaje četiri puta godišnje. Na sastancima se raspravljaju operativne aktivnosti vođenja aktivnosti i pripremaju prijedlozi odluka koje treba raspraviti Grupa visokih predstavnika.

Tajništvo EUREKA: Središnja potporna jedinica (Bruxelles) koja upravlja EUREKA bazama podataka te je odgovorna za marketing, komunikacije i umrežavanje razvojnih aktivnosti.

Svake godine u vremenskom periodu lipanj/srpanj predsjedavanje inicijative preuzima druga zemlja članica koja je odgovorna za organizaciju sastanaka te strateško usmjeravanje inicijative.

Ciljevi

Primarni cilj programa EUREKA je potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet. EUREKA potiče suradnju i ujedinjavanje resursa poduzetnika kako bi putem međunarodne suradnje razvile inovativne i globalno konkurentne proizvode, procese ili usluge.

Programa EUREKA pruža potporu visokokvalitetnim, tržišno usmjerenim projektima istraživanja i razvoja kako bi stvorila temelje za međunarodni tržišni plasman i osnažila europsku tehnološku konkurentnost.

Osnovno pravilo EUREKA-e je pristup “od dna prema vrhu”. Ne postoje tematska ograničenja, a projekti mogu aplicirati za bilo koje tehnološko područje pod uvjetom da imaju civilnu svrhu te da obuhvaćaju razvoj novog proizvoda, procesa ili usluga. Načela programa EUREKA su fleksibilne, brze i jednostavne procedure te otvorenost za sva tehnološka područja.

EUREKA također djeluje kao forum za dijalog između vlada uključenih zemalja za osmišljavanje strategije razvoja europskog inovacijskog sustava.

 

 

 

Vrste projekata

  1. EUREKA mrežni projekti 

(Bosna I Hercegovina za sada sudjeluje samo u ovoj vrsti projekata)

Originalni fleksibilni program finansiranja međunarodnih R&D projekata, koji čini okosnicu Eureke.

Olakšava suradnju između organizacija u zemljama Eureke nudeći sudionicima slobodu dizajna njihovog projektnog prijedloga i izgradnju idealnog konzorcija. Uz jednostavne kriterije  podobnosti i minimalnu potrebnu dokumentaciju, uzimanje učešća u ovim projektima ubrzava pristup javnim sredstvima.

Na taj način potiču se mala, srednja i velika poduzeća iz svih sektora i tehnoloških područja da samostalno ili u suradnji s razvojno-istraživačkim institucijama ulažu u razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga putem internacionalne suradnje u područjima koja su bitna za njihovo poslovanje.”

  1. Eurostars:

Program za istraživanje i razvoj nastao kao zajednička inicijativa EUREKA Tajništva i Europske komisije. Obzirom na dugogodišnje uspješno postojanje EUREKA-e Europska komisija odlučila je dati doprinos razvojnim aktivnostima malih i srednjih poduzeća na način da sudjeluje s do 25 % od javnog udjela sufinanciranja. Prijavitelji u Eurostars programu moraju biti mala i srednja poduzeća koja se bave razvojno-istraživačkim aktivnostima. Ne postoje tematska ograničenja, a projekti se mogu aplicirati za bilo koje tehnološko područje pod uvjetom da imaju civilnu svrhu te da obuhvaćaju razvoj novog proizvoda, procesa ili usluga.

3. EUREKA klasteri (Clusters):

Strateški definirane industrijske inicijative većeg broja sudionika kojima je cilj razvoj te komercijalizacija generičkih tehnologija značajnih za europsku konkurentnost. Neki od zastupljenih sektora su: ICT, energetika, biotehnologija i druge propulzivne grane industrije. Hrvatska u 2021. godini neće financirati klaster projekte.

Pregled svih klastera dostupan je na EUREKA mrežnim stranicama

Prijavitelji i partneri

Program je namijenjen malim, srednjim i velikim trgovačkim društvima za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa. Malo i srednje poduzeće (MSP) podrazumijeva mikro, mala i srednja poduzeća koja:

  • imaju manje od 250 zaposlenih
  • imaju godišnji promet ispod 40 milijuna EUR-a
  • imaju ukupni iznos bilance ispod 43 milijuna EUR-a
  • odgovaraju kriteriju samostalnosti (Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN. br.29/2002) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN. br. 63/2007, 53/2012, 56/2013) za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa).

Znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu.

 Znanstveno-istraživačke institucije su:

1. Javne visokoškolske ustanove
2. Javni istraživački instituti

Budući da se projekti u okviru EUREKA programa financiraju iz nacionalnih proračuna svaka zemlja zadržava pravo definiranja vlastitih pravila o intenzitetu potpora, o procesu evaluacije te o pravnim subjektima koji se mogu natjecati za ta sredstva.

Korisnik programa (svi bh partneri na projektu) može imati 1 ugovoren projekt u fazi implementacije (projekt u toku). Novo ugovaranje drugog EUREKA projekta ovisi o uspješno završenom prethodnom projektu.

Budući da su EUREKA projekti međunarodne suradnje, minimalni broj zemalja uključenih u projekt su dvije zemlje članice inicijative. Partneri na projektu moraju biti iz najmanje dvije različite zemlje. Popis zemalja članica dostupan je na www.eurekanetwork.org

Ako u Bosni I Hercegovini ima više partnera, određuje se glavni bh partner. 

Svi partneri na projektu čine konzorcij u kojem ni jedan prijavitelj ili zemlja ne smije biti odgovoran za više od 70 % ukupnih troškova projekta.