Postupci javnih nabavki

18.12.2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga ažuriranja deset poglavlja opisa omladinskih politika u Bosni i Hercegovini

18.12.2023

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga realizacije aktivnosti iz programa rada Eurydice mreže LOT 1

18.12.2023

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga realizacije aktivnosti iz programa rada Eurydice mreže LOT 2

13.12.2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke putničkog motornog vozila

6.12.2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga organizacije događaja u Sarajevu za potrebe promocije YOUTH WIKI projekta