Javne nabavke

17.9.2020

PLAN JAVNIH NABAVKI MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA ZA 2020. GODINU

22.4.2020

Privremeni plan javnih nabavki za period april-juni 2020. godine

28.2.2020

Privremeni plan javnih nabavki za period januar-mart 2020. godine

8.8.2019

Privremeni plan javnih nabavki za period juli-septembar 2019. godine

1.7.2019

Realizacija ugovora/okvirnih sporazuma