Postupci javnih nabavki

24.4.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge osiguranja vozila

24.4.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga najma i održavanja opreme za štampanje, umnožavanje i skeniranje dokumenata

22.3.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga posredovanja u kupovini avio karata

6.3.2024

Odluka o izuzeću od primjene ZJN-Anex na Ugovor o podzakupu T-Panorama d.o.o.

26.2.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge održavanja OWIS sistema