Postupci javnih nabavki

3.6.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke kancelarijskog materijala i papira za štampanje

3.6.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke guma

20.5.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga realizacije aktivnosti u okviru Eurydice mreže za drugi kvartal 2024. godine LOT 1

20.5.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga realizacije aktivnosti u okviru Eurydice mreže za drugi kvartal 2024. godine LOT 2

3.5.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga održavanja vozila