Strategije

27.5.2019

Akcioni plan za izradu i provedbu kvalifikacijskog okvira _u Bosni i Hercegovini za period 2014.-2020.

9.8.2010

Strategija zapošljavanja u Bosni i Hercegovini 2010. – 2014.

16.3.2009

Strategija protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine (2009-2019)