Sve vijesti

Obavijest o objavi konkursa iz oblasti kulture, sporta i inovatorstva

30.7.2018

Obavještavamo sve zainteresovane da je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine  objavilo sljedeće javne konkurse:

a)      Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata institucija  kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2018. godinu, otvoren do 20.08.2018. godine;

Isti možete preuzeti na sljedećem linku

http://mcp.gov.ba/org_jedinice/sektor_nauka_kultura/konkursi/Archive.aspx?langTag=bs-BA&template_id=108&pageIndex=1

 

b)     Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2018. godinu, otvoren do 20.08.2018. godine;

Isti možete preuzeti na sljedećem linku

http://mcp.gov.ba/org_jedinice/sektor_nauka_kultura/konkursi/Archive.aspx?langTag=bs-BA&template_id=108&pageIndex=1

 

c)      Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“  za 2018. godinu, otvoren do 20.08.2018. godine;

Isti možete preuzeti na sljedećem linku

http://mcp.gov.ba/org_jedinice/sektor_nauka_kultura/konkursi/Archive.aspx?langTag=bs-BA&template_id=108&pageIndex=1

 

d)     Javni poziv za dodjelu sredstava tekućeg granta „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2018. godinu. – otvoren do 14.08.2018. godine

Isti možete preuzeti na sljedećem linku

http://mcp.gov.ba/org_jedinice/sektor_sport/aktuelnosti/Archive.aspx?langTag=bs-BA&template_id=108&pageIndex=1

 

e)      Javni poziv za dodjelu sredstava tekućeg granta “Grant za dodjelu novčanih nagrada za zaslužne i vrhunske sportiste mađunarodnog razreda” za 2018. godinu 14.08.2018. godine – otvoren do 14.08.2018.godine

Isti možete preuzeti na sljedećem linku

http://mcp.gov.ba/org_jedinice/sektor_sport/aktuelnosti/Archive.aspx?langTag=bs-BA&template_id=108&pageIndex=1