Sve vijesti

Poziv za dostavu prijava za japanski program intelektualne razmjene za period 2012-2013. (Japan Fellowship for Intelectual Exchange 2012-2013)

4.11.2011

Program intelektualne razmjene za period 2012-2013. godina se odnosi na istraživače, novinare i profesionalce do 45. godina starosti koji provode istraživanja u oblasti humanističkih ili društvenih nauka, i/ili one koji imaju iskustva u oblasti istraživanja, medija, i neprofitnih organizacija. Program nudi mogućnost provođenja istraživanja u Japanu u periodu između 20. maja 2012. i 15. marta 2013. godine.

Kompletnu informaciju o načinu prijave i potrebne formulare možete preuzeti sa ovog linka:

http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/En/Culture_Education/index.html#JF

 

Rok za prijavu kandidata je 7.12.2011. godine. Prijava se dostavlja putem pošte na sljedeću adresu:

 

Ambasada Japana

Bistrik 9

71 000 Sarajevo