Sve vijesti

U okviru Investiciono razvojnog fonda Višegradske grupe dodjeljuju se grant sredstva u okviru šest oblasti

18.10.2011

Investiciono-razvojni fond Višegradske grupe osnovan je 2000. godine sa ciljem podrške razvojnim projektima u zemljama „Istočnog partnerstva“, a 2005. godine proširen je na zemlje zapadnog Balkana.

 

Ovaj fond dodjeljuje male grantove u iznosu do 5000 eura i velike grantove od 10 000 do 15 000 eura. Krajnji korisnici ovih sredstava su studenti svih nivoa školovanja, zainteresirani za studiranje u jednoj od zemalja Višegradske grupe, kao i nevladine organizacije, općine, škole, a projekti se mogu odnositi na sljedeće kategorije:

 

1.      kulturna saradnja,

2.      naučna razmjena i istraživanje,

3.      obrazovanje,

4.      omladinska razmjena,

5.      prekogranična saradnja,

6.      promocija turizma.

 

Rok prijave za male grantove je kraj novembra mjeseca, dok se aplikacije za velike grantove mogu podnijeti do marta 2012.

 

Detaljnije informacije mogu se naći na linku: www.visegradfund.org