Sve vijesti

Poziv za predaju projektnih prijedloga za 2012. godinu u okviru programa Jean Monnet

15.9.2011

Evropska komisija je objavila javni poziv za podnošenje projektnih prijedloga za program Jean Monnet za 2012. godinu.

 

Cilj Jean Monnet programa je unapređenje znanja o procesu evropskih integracija kroz promociju nastave, istraživanja i debate o historiji, politici, ekonomiji i zakonodavstvu Evropske unije, te odnosima Evropske unije sa  ostalim dijelovima svijeta.

 

Jean Monnet program je namijenjen prvenstveno visokoobrazovnim institucijama (univerzitetima) i sastoji od sljedećih aktivnosti:

 

·         Jean Monnet katedre (nastavna mjesta sa specijalizacijom iz studija evropskih integracija)

·         Jean Monnet katedra «Ad personam» (priznanja predavačima, profesorima i dr.)

·         Jean Monnet centri kvaliteta (multidisciplinarni studiji i istraživanja na temu evropskih integracija)

·         Jean Monnet nastavni moduli (kratki kursevi na temu evropskih integracija)

·         Jean Monnet multilateralne istraživačke grupe

·         aktivnosti informiranja i istraživanja

·         podrška izučavanja evropskih integracija u školama

·         podrška udruženjima profesora i istraživača specijaliziranih za evropske integracije.

 

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 15. februar 2012. godine.

 

Detaljnije o javnom pozivu na linku:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/call_jean_monnet_action_ka1_2012_en.php

 

Programski vodič dostupan je na linku:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/documents/jean_monnet_ka1/ajm_guide_2012_en.pdf

 

Detaljnije o programu Jean Monnet na linku:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_en.php