Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

UNESCO konvencije

31.08.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

UNESCO Kancelarija za međunarodne standarde i pravna pitanja dostavila je pisma kojima generalni direktor UNESCO-a, u svojstvu despozitera, dostavlja sljedeće informacije:

-          Drugi protokol uz Hašku konvenciju za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba iz 1954. godine (Hag, 26. ožujak 1999.), deponovanje instrumenta o pristupanju od strane Ukrajine;

Generalni direktor UNESCO-a (Urganizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu), djelujući u svojstvu despozitera dostavlja informaciju o pristupanju Ukrajine „Drugom protokolu uz Hašku konvenciju za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba iz 1954. godine (Hag, 26. ožujak 1999), koji je stupio na snagu 30. lipnja 2020. godine.

-          Konvencija za zaštitu podvodne kulturne baštine (Pariz, 2. studenog 2001.) deponovanje instrumenta ratifikacije od strane Omana;

U skladu s odredbom člana 27, spomenuta Konvencija stupit će na snagu u odnosu na ovu državu tri mjeseca nakon datuma polaganja njezinog dokumenta, odnosno 10. rujna 2020. godine.

-          Globalna konvencija o priznavanju kvalifikacija u vezi s visokom naobrazbom (Pariz, 25. studenog 2019.) - deponovanje instrumenta odobrenja od strane Norveške;

8. lipnja 2020. godine generalni direktor je dobio gore spomenuti instrument. Norveška je tako prva država koja je dala svoj pristanak da se obveže ovom Konvencijom.

-          Konvencija protiv diskriminacije u naobrazbi ( Pariz, 14. prosinac 1960) – deponovanje instrumenta ratifikacije od strane San Marina;

U skladu s odredbama člana 14. navedne Konvencije, za ovu državu Konvencija je stupila na snagu 11. lipnja 2020. godine.

-          Konvencija o močvarama koje su od međunarodnog značaja, naročito kao stanište ptica močvarica – usvojena u Ramsaru 1971. godine, a izmjenjena 1982. i 1987. – Saopštenje Vlade Mauricijusa;

Republika Mauricijus je tokom godina dosljedno tvrdila i ovim putem potvrđuje svoj potpuni suverenitet nad arhipelagom Chagos. Vlada Republike Mauricijus stoga nedvosmisleno protestuje protiv proširenja „Konvencije o močvarama koje su od međunarodnog značaja, naročito kao stanište ptica močvarica“ Ujedinjenog Kraljevstva, na takozvani "britanski teritorij Indijskog okeana" i protiv navodnog izvršavanja bilo kakvog suvereniteta Ujedinjenog Kraljevstva, prava ili nadležnosti na teritoriji Republike Mauricijus.

-          Konvencija protiv diskriminacije u naobrazbi (Pariz, 14. prosinac 1960.) – deponovanje instrumenta ratifikacije od strane Sudana;

U skladu s odredbama člana 14. navedene Konvencije, za ovu državu Konvencija je stupila na snagu 20. ožujka 2020. godine.

-          Konvencija o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza (Pariz, 20. listopada 2015.) - Deponovanje instrumenta o pristupanju od strane Bocvane;

U skladu s odredbama člana 29. navedene Konvencije, za ovu državu Konvencija je stupila na snagu 7. travnja 2020. godine.

-          Međunarodna konvencija protiv dopinga u sportu (Pariz, 19. listopada 2005.) - deponovanje instrumenta ratifikacije od strane Mauritanije;

U skladu s odredbama člana 37. navedene Konvencije, za ovu državu Konvencija je stupila na snagu 1. siječnja 2020. godine.