Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

U vezi sa saopštenjem Vlade KS o Institutu za kulturu i umjetnost

05.07.2019

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Veoma smo začuđeni zvaničnim saopštenjem Vlade Kantona Sarajevo, odnosno resornog ministra kulture KS, u vezi sa tzv. Institutom za kulturu i umjetnost, kojim se javnosti nastoji obrazložiti utemeljenost njegovog formiranja i planiranog budžetskog izdvajanja za isti.

Naime, u saopštenju objavljenom na zvaničnoj web stranici Vlade KS, od 29.6.2019. godine, se, između ostalog, navodi da je „pozadina kreiranja Instituta nasušna potreba da se zbog nedostatka državnog resora koji se bavi kulturom, kreira mehanizam koji bi omogućio zajedničko djelovanje svih u kreiranju boljih prilika za sektor kulture u BiH."

Također, u saopštenju se navodi da je krajnji cilj ovakve ideje „stvaranje projekta koji bi imao za cilj obuhvatiti jedinstveni kulturni prostor na području cijele BiH i uz učešće kantona i oba entiteta sa svojim predstavnicima...“, kao i „raditi na jedinstvenim standardima, podržavati zajedničke projekte iz različitih djelova BiH i zajednički nastupati prema EU.

S tim u vezi, dužnost nam je reagirati na ovakve, blago rečeno, prozvoljne navode, kojima se direktno dovode u pitanje ustavne nadležnosti Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Dakle, u skladu sa Ustavom BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH nadležno je za obavljanje poslova i izvršavanje zadataka koji su u nadleštvu Bosne i Hercegovine, a koji se, između ostalog, odnose i na oblast kulture, i to: na utvrđivanje temeljnih načela usklađivanja aktivnosti, usklađivanja planova entitetskih tijela vlasti i njihovu koordinaciju, te obavljanje svih poslova i aktivnosti predstavljanja Bosne i Hercegovine u oblasti kulture na međunarodnom planu.

U skladu sa svojim ovlastima Ministarstvo civilnih poslova BiH obavlja sve navedene poslove i zadatke, te učestvuje i aktivno obnaša svoju ulogu u oblasti kulture (pored drugih Ustavom zaduženih oblasti), kako na domaćem, tako i na međunarodnom planu.

Ne ulazeći u predmetnu inicijativu Vlade KS, ipak smo dužni reći, da samo fluktuiranje novih institucija, pored već svih postojećih, u ionako složenoj ustavno-pravnoj strukturi BiH, te preuzimanja Ustavom raspoređenih nadležnosti i dodatna opterećenja u raspodjeli budžetskih sredstava građana ove zemlje, neće donijeti proklamirani napredak. Ako su potrebne takve nove institucije, postavlja se pitanje čemu onda služe postojeća ministarstva i već uspostavljeni programi djelovanja. Posebno, doima se neozbiljno poziv svim nivoima vlasti da „uzmu učešća u radu ovog Instituta, između ostalog tako što će nominirati svoje predstavnike i finansijski podržati isti".

Ministarstvo civilnih poslova BiH apelira na sinhronijsko i aktivno djelovanje postojećih resornih ministarstava i institucija u oblasti kulture, posebno kad je u pitanju rješavanje materijalno-pravnog statusa sedam institucija kulture koje još uvijek stoji otvoreno i neriješeno.