Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Svjetski dan nepušenja s ciljem podizanja svijesti javnosti o štetnom utjecaju duhana

31.05.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Od 1988. god. usvajanjem Rezolucije WHA42.19, od strane SZO donesena je odluka o obilježavanju 31. maja kao Svjetskog dana nepušenja. Od tada svake godine na ovaj datum zemlje članice SZO ujedinjene su u obilježavanju  Svjetskog dana nepušenja, s ciljem fokusiranja pažnje donosiocima odluka,  relevantnim ustanovama, civilnom društvu i građanima na pandemiju pušenja u svijetu koje godišnje uzrokuje  8 miliona smrti usljed aktivnog pušenja i 1,2 miliona smrti usljed pasivnog pušenja, kao i značaj jačanja intersektorijalnih mehanizama kontrole duhana.  Danas u svijetu puši približno 1,3 milijarde ljudi, što čini trećinu svjetskog stanovništva iznad petnaeste godine života.

 

Svjetski dan nepušenja obilježava se uz mnogo efikasnih kampanja za postizanje globalnog cilja izbjegavanja konzumacije duhana u svim zemljama. Osim podizanja svijesti javnosti o štetnom utjecaju duhana, ovaj dan također služi kao poziv na akciju, angažirajući relevantne zainteresirane strane, posebice mlade, da zagovaraju efikasne politike koje će utjecati na duhansku industriju i spriječiti štetu po životnu sredinu izazvanu korištenjem duhana.

 

Potrošači su postali ekološki osvješteniji i biraju održivije proizvode. Duhanske kompanije, pored ostalog, učinile su ekološku održivost sastavnim dijelom svojih strategija društveno odgovornog poslovanja i usvojile nekoliko „greenwashing“ praksi. To uključuje čišćenje plaža i stavljanje na tržište novih proizvoda ekološki prihvatljivih za preusmjeravanje javne pažnje s njihovih štetnih akcija na životnu sredinu.

 

Cijeli životni tok duhana je veoma zagađujući i štetan proces. Osim zagađenja zraka usljed uporabe duhanskih proizvoda, šteta nastaje i u cijelom lancu opskrbe i mnogo je složenija. Širom svijeta, svake se godine uništi oko 3,5 miliona hektara zemlje kako bi se uzgajao duhan.

Prednosti prestanka pušenja su brojne, a neke su vidljive gotovo odmah:

 

  • U prvih 20 minuta bez cigarete snižava se puls i krvni tlak
  • Unutar 12 sati razina ugljičnog monoksida u krvi dolazi na razine normale
  • Između 2 i 12 tjedana od prestanka pušenja cirkulacija se poboljšava i kapacitet pluća se povećava
  • Između 1 i 9 mjeseci od prestanka pušenja kašalj i kratkoća daha se smanjuju
  • Nakon 1 godine od prestanka pušenja rizik od koronarne bolesti srca otprilike je upola manji od rizika pušača
  • Nakon 5 do 15 godina od prestanka pušenja rizik od moždanog udara smanjuje se na razinu rizika kod nepušača
  • 10 godina od prestanka pušenja rizik od raka pluća smanjuje se za otprilike pola rizika kojeg imaju pušači te se smanjuje rizik od raka usta, grla, jednjaka, mokraćnog mjehura, vrata maternice i gušterače
  • 15 godina od prestanka pušenja rizik od koronarne bolesti srca jednak je riziku kod nepušača.

 

Upotreba duhana ostaje globalna epidemija. SZO poziva vlade i kreatore politika da pojačaju zakonodavstvo, uključujući provođenje i jačanje postojećih programa kako bi proizvođače učinili odgovornima za ekološke i ekonomske  troškove obrade duhanskih proizvoda.