Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Svjetski dan hrane, 16.oktobar

15.10.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U znak sjećanja  na dan osnivanja Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO), 16. oktobra obilježava se Svjetski dan hrane. Na taj način promoviše se globalni značaj hrane te potreba za osiguranjem dovoljne količine nutritivne hrane za sve.

Posljednjih decenija  svijet je postigao značajan napredak u poboljšanju poljoprivredne produktivnosti. Iako sada proizvodimo više nego dovoljno hrane za prehranu svih, naši prehrambeni sistemi su van ravnoteže. Glad,gojaznost, degradacija životne sredine, gubitak agrobiološke raznolikosti, gubitak hrane i otpada i nedostatak sigurnosti za  radnike u prehranbenom lancu samo su neka od pitanja koja podvlače ovu neravnotežu. Kako zemlje počinju da razvijaju i sprovode planove oporavka od COVID-19, to je prilika da usvoje inovativna rješenja zasnovana na naučnim  dokazima kako bi mogle bolje graditi i poboljšati prehrambene sisteme, čineći ih otpornijima na promjene.

U trenutku poput ovog važnije je nego ikad prepoznati potrebu za podrškom našim prehrambenim junacima - poljoprivrednicima i radnicima u cijelom prehrambenom sistemu - koji se brinu da se hrana kreće od farme do naših stolova, čak i usred neviđenih poremećaja poput trenutne krize vezane za pandemiju COVID-19.

Svjetski dan hrane poziva na globalnu solidarnost kako bi se pomoglo svim populacijama, a posebno najugroženijima, da se oporave od krize te da prehrambeni sistemi  postanu otporniji i robusniji kako bi mogli izdržati sve veće nestabilnosti i klimatske šokove, pružiti pristupačne i održive zdrave prehrane za sve i dostojan život za radnike u prehrambenom sistemu. To će zahtijevati poboljšane šeme socijalne zaštite i nove mogućnosti koje se nude digitalizacijom i e-trgovinom, ali i održivije poljoprivredne prakse koje čuvaju prirodne resurse Zemlje, naše zdravlje i klimu.

Bosna i Hercegovina je uključena u ispunjavanje UN ciljeva gdje se jedan odnosi na iskorjenjivanje svih oblika gladi i pothranjenosti do 2030. godine, pri čemu će se voditi računa o tome da svi - naročito djeca i najugroženiji - imaju dovoljno kvalitetne hrane tokom cijele godine. 

Ovim putem svim potrošačima u Bosni i Hercegovini čestitamo Svjetski dan hrane koji se obilježava u spomen na dan utemeljenja Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda.

Više o Svjetskom danu hrane možete pronaći na sljedećem linku:

http://www.fao.org/3/ca9893en/CA9893EN.pdf