Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Svjetski dan bez duhanskog dima – 31. maj 2020. godine „Zaštita mladih od manipulacije duhanske industrije i sprečavanje konzumiranja duhana i ostalih nikotinskih proizvoda“

01.06.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Svjetski dan bez duhanskog dima, 31. maj, ustanovila je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO), rezolucijom Svjetske zdravstvene skupštine iz 1988. godine, s ciljem da skrene globalnu pažnju na epidemiju duhana i smrtnost i bolesti koje ona prouzrokuje, a mogu se spriječiti.

 

Ove godine, u fokusu kampanje povodom Svjetskog dana bez duhanskog dima je zaštita mladih od manipulacije duhanske industrije i sprečavanje konzumiranja duhana i ostalih nikotinskih proizvoda.

 

Duhanska industrija decenijama koristi strateške, agresivne i prikladno finansirane taktike kako bi privukla mlade da konzumiraju duvan i nikotinske proizvode. Sveobuhvatna istraživanja i proračunati pristupi osmišljeni su da privuku novu generaciju korisnika duhana, od dizajna proizvoda do marketinških kampanja čiji je cilj nadomjestiti milione ljudi koji svake godine umiru od bolesti povezanih sa duvanom, novim potrošačima - mladima.

 

Taktike koje duhanska i srodne industrije primjenjuju da manipulišu mladima uključuju  raznovrsne elemente. Od korištenja različitih ukusa za obogaćivanje duhana i nikotinskih proizvoda što podstiče mlade ljude da počnu da konzumiraju njihove proizvode, do promovisanja proizvoda, modernog i atraktivnog dizajna, koji su “manje štetna” ili „čistija“ alternativa konvencionalnim cigaretama, iako ne postoje objektivne naučne spoznaje koje bi potkrijepile ove tvrdnje. Poseban uticaj ima marketing prodaje na prodajnim mestima koja posećuju djeca odnosno pozicioniranje duvanskih proizvoda u blizini slatkiša, grickalica ili sokova, kao i prodaja cigareta prikladnog pakovanja u blizini škola, što ih čini jeftinim i lako dostupnim djeci školskog uzrasta. Postavljanjem automata za prodaju cigareta u blizini mjesta koja posjećuju mladi, pokrivenih atraktivnim reklamama i zaslonima, narušavaju se propisi o prodaji maloljetnicima. Takođe, značajan uticaj duhanska industrija vrši putem sponzorisanja slavnih/javnih ličnosti i takmičenja brendova za promociju duhana i nikotinskih proizvoda, kao i korištenjem indirektnog marketinga duvanskih proizvoda u filmovima, televizijskim emisijama i online emisijama.

 

Svjetski dan bez duhanskog dima 2020. godine omogućiće kontra-marketinšku kampanju i osnažiti mlade da se uključe u borbu protiv najvećih svjetskih kompanija duhanske industrije.

 

Globalna kampanja doprinijeće:  

  • raskrinkavanju mitova i razotkrivanju načina manipulacije koje koriste duhanska i srodne industrije, posebno marketinške taktike usmjerene na mlade, uključujući i uvođenje novih proizvoda, okusa i drugih atraktivnih svojstava;
  • upoznavanju mladih o namjerama i taktikama duhanske i srodnih industrija da učine ovisnim sadašnje i buduće generacije o duhanu i nikotinskim proizvodima;
  • osnaživanju javnih ličnosti koje imaju uticaj - u pop kulturi, na društvenim mrežama, u domu ili u učionici - da zaštite i odbrane mlade i ubrzaju promjene angažujući ih u borbi protiv najvećih svjetskih kompanija duhanske industrije.

 

Ova kampanja će ojačati rad SZO na pružanju podrške implementaciji efektivnih mjera politike na nivou država u cilju smanjanje potražnje za duvanom i zaštite od taktike industrije duhana da ugrozi napore koji se preduzimaju na globalnom i nacionalnom nivou radi implementacije politika kontrole duhana zasnovanih na dokazima.

 

Svijet ne može sebi dozvoliti još jednu generaciju prevarenu lažima duhanske industrije, koja se pretvara da promoviše slobodu ličnog izbora, a istovremeno osigurava beskrajnu zaradu - bez obzira na milione ljudi koji svake godine plaćaju svojim životom.

 

Duhanski proizvodi ubiju više od osam miliona ljudi svake godine.

*

Duhanske kompanije potrošile su više od devet biliona američkih dolara na marketing i reklamiranje.

*

Duhan je odgovoran za 25% svih smrti od karcinoma globalno. Konzumiranje duvanskih i nikotinskih proizvoda povećava rizik od karcinoma, kardiovaskularnih i pulmonarnih bolesti.

*

Godišnje  u svijetu umre više od milion ljudi zbog izloženosti sekundarnom dimu.