Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Sastanak s predstavnicima Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine (AKAZ)

21.05.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U prostorijama Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine održan je sastanak sa predstavnicima Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine (AKAZ). Sastanku su prisustvovali sekretarka Ministarstva Biljana Čamur Veselinović sa saradnicima, u ime Ministarstva civilnih poslova, i Mahir Fidahić, direktor AKAZ-a.

Biljana Čamur Veselinović pozdravila je učesnike i naglasila kako Ministarstvo civilnih poslova već ostvaruje saradnju sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine, te je izrazila spremnost za eventualni nastavak saradnje.

Direktor AKAZ-a Mahir Fidahić istakao je važnost prepoznavanja ciljeva i potencijalnih institucija za dalju saradnju. Napomenuo je da bi u daljnje aktivnosti trebalo uključiti i Agenciju za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske (ASKVA). On je dodao da bi saradnja ovih institucija, uz koordinaciju Ministarstva civilnih poslova BiH, doprinijela identifikovanju zajedničkih prioriteta i realizaciji aktivnosti.

Ministarstvo civilnih poslova BiH već ima iskustva u saradnji sa obje institucije kroz nekoliko projekata u oblasti zdravstva. Na sastanku je izražena spremnost za nastavak zajedničkog rada i koordinacije sa AKAZ-om i ASKVA-om, uz uvažavanje zakonom definisanih nadležnosti i prepoznavanje uloge Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Biljana Čamur Veselinović je informisala sagovornike da Ministarstvo civilnih poslova ima uspješnu saradnju sa Kancelarijom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Kao jedan od vidova kontinuirane saradnje istakla je Dvogodišnji sporazum između Svjetske zdravstvene organizacije i Bosne i Hercegovine (trenutno za period 2024-2025), što otvara mogućnost da se u budućnosti kao jedna od tačaka Sporazuma usaglasi i uvrsti akreditacija i kontrola kvalitete.