Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Publikovan udžbenik za dopunsku nastavu od V do IX razreda osnovne škole

14.03.2019

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U Ministarstvu civilnih poslova održan je sastanak kojim je obilježeno publikovanje Kulturne i društvena povijest/(h)istorija naroda Bosne i Hercegovine,  udžbenika udžbenika za dopunsku nastavu za V, VI, VII, VIII, i IX razred osnovne škole za djecu u iseljeništvu. Sastanku su prisustvovali autori, recenzenti, lektori i urednici udžbenika, a ovo je bila prilika da im se oda priznanje i izrazi zahvalnost na učešću i doprinosu u realizaciji navedenog projekta.

                Autori i recenzenti iskazali su zadovoljstvo što su imali prigodu da daju svoj doprinos na izradi udžbenika koji obuhvata najvažnije elemente društvenog i kulturno-historijskog ideniteta Bosne i Hercegovine u cjelini, a za koji se nadaju da će osim djece u iseljeništvu moći koristiti i učenici u Bosni i Hercegovini. Ovom prilikom prisutnim podijeljen je po primjerak udžbenika koji je štampan je u tiražu od 3000 primjeraka. Do sada je otpremljno u Veliku Britaniju 300 primjeraka,  Njemačku 230,  Australiju 250, Dansku 40, te će se u narednom periodu nastaviti sa njegovom distribucijom. 

                Udžbenik dopunske nastave za djecu u inozemstvu  od I do IV razreda osnovne škole, izdanje iz 2008. godine, distribuiran je svim dopunskim školama u inostranstvu koje su izkazale interes za istim.  2016. godine je  Udžbenik ponovo doštampan u tiražu od 4000 primjeraka, a najviše ih je dostavljeno dopunskim školama u SR Njemačkoj gdje ima i najviše bh iseljenika i organiziranih dopunskih škola. Osim SR Njemačke udžbenici su distribuirani dopunskim školama i u ostalim evropskim zemljama, te u  Sjedinjenim Američkim Državama i Australiji.