Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Prva radionica za adaptaciju Priručnika za škole za uključivanje učenika izbjeglica/tražilaca azila u sistem obrazovanja i odgoja u Republici Srbiji u kontekstu potreba Bosne i Hercegovine

23.05.2019

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U organizaciji UNICEF-a u Sarajevu je održana prva radionica za izradu Priručnika za škole za uključivanje učenika izbjeglica/tražilaca azila u sistem obrazovanja i odgoja u Republici Srbiji u kontekstu potreba Bosne i Hercegovine.

 

            Pomoćnik ministra za obrazovanje Ministarstva civilnih poslova BiH Adnan Husić, istakao je da je Ministarstvo tokom 2018.godine provelo potrebnu proceduru kako bi se od resornog ministarstva iz Srbije dobila saglasnost da se Priručnik prilagodi potrebama BiH.  Podsjetio je na procjene iz izvještaja UNHCR-a za period 01.01.2018 – 31.3.2019.godine,

da je od ukupnog broja migranata na lokacijama u Kantonu Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Unsko –sanskom kantonu, koji se kreće od 5 do 5.500 hiljada, 20 posto djece.

             „Svima nam je najvažnije, da pored osiguranja smještaja, rješavanja statusa i nekih osnovnih preduvjeta poput zdravstvene zaštite,  uključivanje u redovni sistem obrazovanja. Osnov za uključivanje djece migranata u obrazovni sistem su međunarodni propisi, prvenstveno konvencije kao i propisi nadležnih obrazovnih vlasti“, rekao je Husić. On je naveo primjer Unsko-sanskog kantona i Kantona Sarajevo, i zahvalio se na pomoći UNICEF-u, Save the Children-u, World Vision-u i UNHCR-u.

 

            Voditeljica UNICEF-ovog programa za obrazovanje Sanja Kabil, rekla je da je Priručnik napor da se napravi insitucionalni okvir, odnosno odgovor za migrantsku krizu i da UNICEF sve aktivnosti provodi u saradnji sa nadležnim obrazovnim vlastima.

 

            Voditeljica programa dječije zaštite iz UNICEF-a Antonija Luedeke, navela je da je trenutno u BiH oko 1000 djece.

 

„Od tog broja, jedna trećina je bez pratnje roditelja ili staratelja i njihovo uključivanje u obrazovni sistem mora biti cilj broj 1“, istakla je Luedeke.

 

            Radionici su prisustvovali i predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Delegacije Evropske unije u BiH i nadležnih obrazovnih vlasti.

 

            Aktivnosti na prilagođavanju Priručnika za potrebe BiH  biće završene najdalje do kraja godine. Za kraj juna dogovorena je druga radionica radne grupe koja će biti održana u Bihaću jer, kako je rečeno na sastanku, puno je lakše dati doprinos radu radne grupe ukoliko se situacija pogleda u praksi i na terenu.