Grb BiH

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Vijesti

 

ALL NEWS


SECTORS

CATEGORIES

Pregled izdatih potvrda o postojanju pravnog temelja za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, koje je izdalo ministarstvo civilnih poslova BiH

06/11/2020

Send documents on email

Email sender (*):
Email recipient (*):
Comment:

Redni broj

Potvrda izdata na zahtjev

Trgovački naziv robe

Vrijednost

(EUR)

Datum izdavanja

JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla

Radio/fluoroscopy test ploča/phantom (PURE 18)

1.250,00

31.1.2020.

JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla

Digital Mammographs Phantom

1.215,00

27.2.2020.

JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla

Pravougaoni 4 kvadratni bar fantom

440,00

11.3.2020.

JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla

QUICKCHECK webline sa priključnom stanicom za dnevni Qa na linacima, L981976

8.580,00

11.3.2020.

JU Kantonalna bolnica Zenica

NOMEX dozimetar

5.090,00

18.3.2020.

JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla

C-Thru Pravougaoni Flood izvor sadrži ProKem Technology, CE MARK 1: Co-57, 20mCi (740 Mbq) w/ProKase kontejner skladište obložen olovom w/točkovi.

4.207,00

26.3.2020.

UKC Republike Srpske, Banja Luka

Calibration source Cs-137 (EG-Cs-137 with activity 300kBq) for portable survey meter for measurement of gamma and X-rays fields

844,00

30.3.2020.

UKC Republike Srpske, Banja Luka

Instrumenti i aparati namjenjeni upotrebi u medicini, hirurgiji, zubarstvu ili veterini ...—ostalo

Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi,pripremljeni dijagnostički ili lab. reagensi na podlozi ili ne, osim onih iz tarifnih brojeva 3302 i 3306, certificirani referentni materijali

84.473,78

31.3.2020.