Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Predstavnici UNICEF-a posjetili Ministarstvo civilnih poslova BiH

25.02.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Zamjenik regionalne ravnateljice za Europu i Srednju Aziju Philippe Cori i voditeljica predstavništva UNICEF-a u Bosni i Hercegovini Rownak Khan boravili su u Ministarstvu civilnih poslova gdje su sa predstavnicima Ministarstva razgovarali o suradnji u područjima koja se tiču djece i mladih.

                Posebice je razgovarano o programima ranog rasta i razvoja djece, imunizaciji i obrazovanju.

                Predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH podsjetili su da je u proteklom razdoblju u suradnji sa UNICEF-om realiziran projekt „Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje“, s ciljem većeg pristupa programima organiziranog učenja u ranom djetinjstvu,  da je u suradnji Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, nadležnih ministarstava obrazovanja i drugih relevantnih partnera, uz tehničku pomoć UNICEF-a izrađena Platforma za razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2017-2022, te da se pozornost posvećuje inkluzivnom obrazovanju.

                U razgovoru je konstatirano da je ulaganje vlasti u rani rast i razvoj djece najbolja investicija za budućnost. Pozdravljene su najave UNICEF-a za pokretanje regionalnih projekata koji se odnose na ovu temu.  

                Predstavnici UNICEF-a  izrazili su zabrinutost zbog pada obuhvata djece imunizacijom, te naglasili da bi regionalni pristup u ovom području mogao olakšati kontinuitet u nabavci vakcina. Posebna zabrinutost izražena je zbog slabog obuhvata vakcinacijom djece migranata, romske populacije i ostalih ranjivih kategorija.

                U razgovoru je posebna pozornost posvećena rezultatima PISA testiranja. Izraženo je očekivanje da će biti osigurano kontinuirano sudjelovanje u testiranju i provedba preporuka proizašlih iz rezultata prethodnog testiranja.