Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Potpisan Protokol o određivanju tromeđne granične tačke između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije

15.05.2019

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U Sarajevu je potpisan Protokol o određivanju tromeđne granične tačke između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbiječime je stvoren pravni okvir za materijalizaciju i označavanje navedene tromeđne tačke, a čime se završava još jedna neophodna faza u konačnoj demarkaciji državne granice između BiH, Republike Srbije i Crne Gore, u skladu sa propisima unutrašnjeg zakonodavstva ove tri susjedne države, kao i u skladu sa propisima međunarodnog prava.

            Protokol je u ime Bosne i Hercegovine potpisao ministar civilnih poslova Adil Osmanović, u ime Crne Gore državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dragan Pejanović, te u ime Republike Srbije generalni sekretar Ministarstva inostranih poslova i predsjednik delegacije u Međudržavnoj diplomatskoj komisiji za granicu s Bosnom i Hercegovinom Veljko Odalović.

            Potpisnici Protokola saglasni su u ocjeni da je današnji događaj iskorak više za sve zemlje potpisnice u pravcu punopravnog članstva u Evropskoj uniji i jačanju prijateljskih odnosa između država potpisnica.

            "Potpisivanje protokola je zalog za buduće generacije država potpisnica, da se njihovi građani u skladu s međunarodnim pravom slobodno kreću, cijeneći mir kao vrhnusko dostignuće", rekao je ministar Osmanović. Posebno je istakao značaj potpisivanja Protokola u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

            Predstavnici Crne Gore i Republike Srbije složili su se u ocjeni da je potpisani Protokol potvrda kvalitetnih odnosa te da se na ovaj način šalje još jedna poruka da zemlje zapadnog Balkana mogu samostalno rješavati sporove.

            Tromeđna tačka nalazi se na mjestu zvanom Zelena Glava, odnosno između mjesta Pljevlja u Crnoj Gori, Priboj u Srbiji i Čajniče u Bosni i Hercegovini.