Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Potpisan Memorandum o razumijevanju o suradnji u području zdravstva i medicinskih znanosti između Nacionalnoga povjerenstva za zdravstvo Narodne Republike Kine i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine

02.04.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević i veleposlanik Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini Ji Ping, potpisali su danas u Sarajevu Memorandum o razumijevanju o suradnji u području zdravstva i medicinskih znanosti između Nacionalnoga povjerenstva za zdravstvo Narodne Republike Kine i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

            Memorandum omogućava unapređenje suradnje između dvije zemlje u području zdravstva i medicinskih znanosti, što će doprinijeti poboljšanju bilateralnih odnosa između dvije zemlje.

Memorandum o razumijevanju o suradnji u području zdravstva i medicinskih znanosti između Nacionalnoga povjerenstva za zdravstvo Narodne Republike Kine i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, je potpisan s ciljem unapređenja suradnje između naših zemalja u području zdravstva i medicinskih znanosti, što će doprinijeti poboljšanju bilateralnih odnosa između dvije zemlje i zdravlja njihovih naroda.

Sporazumne strane će poticati suradnju u području zdravstva i medicinskih znanosti na principu jednakosti, reciprociteta i obostrane koristi.

Imajući u vidu trenutak u kojem je potpisan ovaj memorandum treba naglasiti značaj koji danas ima za BiH. Prije svega će  pomoći u prevenciji  i kontroli prenosivih i neprenosivih bolesti. Potaći medicinsko obrazovanje i znanstvena istraživanja, ali  i omogućiti razmjenu specijalista u području zdravstva što je veoma značajno za Bosnu i Hercegovinu jer se u ovim trenucima suočavamo i sa problemom nedostatka specijaliziranih liječnika.

 Suradnja je moguća i u drugim područjima zdravstva za koje strane potpisnice pokažu zajednički interes, a odvijat će se putem razmjene informacija, razmjene izaslanstva i specijalista iz područja zdravstva, poticanja sudjelovanja specijalista na konferencijama i znanstvenim skupovima

            Ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević posebice je istaknula zahvalnost veleposlaniku Narodne Republike Kine jer je prepoznao trenutak i podržao inicijativu da se Memorandum potpiše u vremenu pandemije COVID-19, te izrazila očekivanje da će zdravstvene vlasti Bosne i Hercegovine i svo njeno pučanstvo imati značajnu korist od Memorandumom dogovorene suradnje.