Grb BiH

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Vijesti

 

ALL NEWS


SECTORS

CATEGORIES

Pokrenuta koordinirajuća aktivnost nabavke lijekova Ministarstva civilnih poslova BiH i entitetskih ministarstava zdravstava

08/04/2020

Send documents on email

Email sender (*):
Email recipient (*):
Comment:

Ministarstvo civilnih poslova BiH je pokrenulo koordiniranje iskazivanja potreba za nabavku četiri medicinska sredstva koja su se pokazala najefikasnijim u liječenju Covid 19.

Ministarstvo je u najkraćem roku iz F BiH, RS i Brčko distrikta dobilo spisak potreba za lijekove Remdesivir, Hydroxy chlorquine, Kaletra i Interferon koje je kao objedinjenu cjelinu uputilo u dalju proceduru nabavke.

Ova mogućnost je Ministarstvu otvorena zahvaljujući pripremnoj fazi za potpisivanje Zajedničkog sporazuma EU o javnim nabavkama medicinskih sredstava, a nakon što je Europska komisija potvrdila prijem pisma namjere Vijeća ministara BiH i na taj način stavila BiH u ubrzanu proceduru.