Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Vijesti

 

СВЕ ВИЈЕСТИ


СЕКТОРИ

КАТЕГОРИЈЕ

Овлаштене лабораторије у БиХ које врше тестирање SARS-COV-2 вируса и које посједују ISO стандарде

28.09.2020

Пошаљи документе на е-маил

Е-маил пошиљаоца (*):
Е-маил примаоца (*):
Коментар:

Федерација БиХ

PCR детекцију SARS-CоV-2 вируса (COVID-19) могу обављати само лабораторији здравствених установа који су верификовани од стране Федералног министарства здравства. За обављање предметне дјелатности од стране Федералног министарства здравства до сада су верификовани:

 

Клинички центар Универзитета Сарајево

    • Универзитетски клинички центар Тузла

    • Свеучилишна клиничка болница Мостар

    • Опћа болница „Прим. др. Абдулах Накаш“ Сарајево

    • Кантонална болница Зеница

    • Опћа болница Тешањ

    • Кантонална болница „Др Ирфан Љубијанкић“ Бихаћ

    • Приватна Здравствена установа “Алеа“ Др Кандић Сарајево

    • ПЗУ Плава поликлиника Тузла

    • ПЗУ „Еурофарм-Центар-Поликлиника„ Сарајево

    • ПЗУ Приватни микробиолошко паразитолошки лабораториј Сарајево

    • Завод за биомедицинску дијагностику и испитивање „Налаз“, Сарајево

    • ПЗУ Поликлиника и Дневна болница „Др. Ал-Таwил“

 • Ветеринарски факултет Универзитета у Сарајеву. Акредитација БАС ЕН ИСО 17025-2006. Акредитиран је за молекуларно-биолошка испитивања (подручје LI 19) према BAS EN ISO 17025-2006 (потподручје LI19.2 - Молекуларно дијагностички преглед у ветерини, Цертификат о акредитацији LI-43 -01, доступно на:  http://www.bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Certifikati/LI/Certifikat-LI-43-01.pdf).

Ова лабораторија је завршила поступак обнове акредатације у складу са 17025:2018, те су подаци о истом доступни на wеb страници BAS EN ISO http://www.bata.gov.ba

Тренутно раде и комерцијална тестирања, а извјештај о анализи (тзв. налаз) издаје се двојезично (босански и енглески) унутар 24х од пријема одговарајуцег узорка на анализу. Више информација http://vfs.unsa.ba/web/index.php/info/vfs-vijesti/1707-информација-о-тестирању-на-COVID-19-на-ветеринарском-факултету-универзитета-у-сарајеву

Више информација о верификованим лабораторијама за PCR тестирање на COVID-19 у Федерацији БИХ на:  https://covid19.fmoh.gov.ba/novost/252/верифициране-лабораторије-за-пцр-тестирање-на-COVID-19-у-фбих

 

Република Српска

1)      За област микробиологије (PCR – техника):

 1. ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске,
 2. ЈЗУ Универзитетска болница Фоча,
 3. ЈЗУ Болница „ Свети Врачеви“ Бијељина,
 4. ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске; акредитација BAS EN ISO 17025;  и посједује контролу квалитета из Њемачке и
 5. ЈЗУ Болница "Свети апостол Лука" Добој, услуге тестирања на COVID-19 у комерцијалне сврхе.

2)      За област биохемије/имунологије (серолошко тестирање на антитијела на COVID-19. Igg и IgM):

 1. Лабораторије јавних здравствених установа-болница,
 2. ЈЗУ Завод за трансфузијску медицину Републике Српске и
 3. Лабораторије приватних здравствених установа

Брчко дистрикт

 

 1. Лабораториј Одјељења за здравство и остале услуге - Пододјељења за јавно здравство
 2. Лабораториј ЈЗУ „ Здравствени центар Брчко“ Брчко дистрикт БиХ