Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Ovlaštene laboratorije u BiH koje vrše testiranje SARS-COV-2 virusa i koje posjeduju ISO standarde

08.02.2021

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Federacija BiH

PCR detekciju SARS-CoV-2 virusa (COVID-19) mogu obavljati samo laboratoriji zdravstvenih ustanova koji su verificirani od strane Federalnog ministarstva zdravstva. Za obavljanje predmetne djelatnosti od strane Federalnog ministarstva zdravstva do sada su verificirani:

 

Klinički centar Univerziteta Sarajevo

    • Univerzitetski klinički centar Tuzla

    • Sveučilišna klinička bolnica Mostar

    • Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo

    • Kantonalna bolnica Zenica

    • Opća bolnica Tešanj

    • Kantonalna bolnica „Dr Irfan Ljubijankić“ Bihać

    • Privatna Zdravstvena ustanova “Alea“ Dr Kandić Sarajevo

    • PZU Plava poliklinika Tuzla

    • PZU „Eurofarm-Centar-Poliklinika„ Sarajevo

    • PZU Privatni mikrobiološko parazitološki laboratorij Sarajevo

    • Zavod za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje „Nalaz“, Sarajevo

    • PZU Poliklinika i Dnevna bolnica „Dr. Al-Tawil“

 • Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Akreditacija BAS EN ISO 17025-2006. Akreditiran je za molekularno-biološka ispitivanja (područje LI 19) prema BAS EN ISO 17025-2006 (potpodručje LI 19.2 - Molekularno dijagnostički pregled u veterini, Certifikat o akreditaciji LI-43 -01, dostupno na:  http://www.bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Certifikati/LI/Certifikat-LI-43-01.pdf).

Ova laboratorija je završila postupak obnove akredatacije u skladu sa 17025:2018, te su podaci o istom dostupni na web stranici BAS EN ISO http://www.bata.gov.ba

Trenutno rade i komercijalna testiranja, a izvještaj o analizi (tzv. nalaz) izdaje se dvojezično (bosanski i engleski) unutar 24h od prijema odgovarajuceg uzorka na analizu. Više informacija na http://vfs.unsa.ba/web/index.php/info/vfs-vijesti/1707-informacija-o-testiranju-na-covid-19-na-veterinarskom-fakultetu-univerziteta-u-sarajevu

Više informacija o verificiranim laboratorijama za PCR testiranje na COVID-19 u Federaciji BIH na: https://covid19.fmoh.gov.ba/novost/252/verificirane-laboratorije-za-pcr-testiranje-na-covid-19-u-fbih

 

 

Republika Srpska

1)      Za oblast mikrobiologije (PCR – tehnika):

 1. JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske,
 2. JZU Univerzitetska bolnica Foča,
 3. JZU Bolnica „ Sveti Vračevi“ Bijeljina,
 4. JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske; akreditacija BAS EN ISO 17025;  i posjeduje kontrolu kvaliteta iz Njemačke i
 5. JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj, usluge testiranja na COVID-19 u komercijalne svrhe. 

2)      Za oblast biohemije/imunologije (serološko testiranje na antitijela na COVID-19. IgG i IgM):

 1. Laboratorije javnih zdravstvenih ustanova-bolnica,
 2. JZU Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske i
 3. Laboratorije privatnih zdravstvenih ustanova

Brčko distrikt

 

 1. Laboratorij Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge - Pododjeljenja za javno zdravstvo
 2. Laboratorij JZU „ Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt BiH
 3. PZU Poliklinika dr Pajić Medical Brčko distrikt BiH-P.J. "Laboratorija za mikrobiologiju i virusologiju"
 4. PZU Laboratorija "Biomedica" Brčko