Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Održana završna konferencija programa “Transformacija institucija za zbrinjavanje djece i prevencija razdvajanja porodica”

28.05.2019

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Na završnoj konferenciji programa “Transformacija institucija za zbrinjavanje djece i prevencija razdvajanja porodica” zaključeno je da je prioritet zadržati reformu zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja,  u fokusu donosioca odluka i u budućnosti.

                Ocjenjeno je da je neophodan dalji kontinuirani rad na unaprijeđenju zakonskih okvira koji osiguravaju sistemsku podršku zaštiti djece i njihovih porodica te ukazano na potrebu podrške multisektorskom pristupu deinstitucionalizacije i transformacije usluga socijalne zaštite kao i jačanju međusektorske saradnje sa ciljem zaštite prava djeteta.

                “Ovo je posebno važno kada se radi o potrebi da se zaštite prava najosjetljivijih katergorija djece u našem društvu, djece sa poteškoćama u razvoju kao i djece u riziku od razdvajanja od svojih porodica i djece bez roditeljskog staranja”, rekla je sekretarka Ministarstva civilnih poslova, BiH Biljana Čamur Veselinović. 

                Posebno je  istakla izuzetno uspješnu saradnju i partnerstvo sa UNICEF-om, te izuzetnu važnost  podrške koju Bosna i Hervegovina ima od Delegacije Evropske unije u procesu reforme sistema zaštite djece bez roditeljskog staranja i djece u riziku od razdvajanja od svojih porodica.

                Na konferenciji u Sarajevu, učesnicima su se obratili i zamjenik šefa Delagacije Evropske unije u BiH Khaldoun Sinno i regionalna direktorica UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju Afshan Khan te ukazali na pravo svakog djeteta da živi u porodici, jer tako i glasi jedna od zajedničkih poruka sa ovog skupa – „porodica nije privilegija, već je porodica pravo svakog djeteta“.                                 

                Program  "Transformacija institucija za zbrinjavanje djece i prevencija razdvajanja porodica” koji Evropska unija finansira sa 1.3 miliona eura, u periodu 2016-2018 godine implementiran je u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalnim ministarstvom za rad i socijalnu politiku i Federalnim ministarstvom zdravstva sa osnovnim ciljem da promovira pravo svakog djeteta na život u porodici.