Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Održana sjednica Konferencije ministara za područje zdravstva u Bosni i Hercegovini o aktivnostima vezanim uz pojavu novog koronavirusa 2019-nCoV

04.02.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U Sarajevu je danas održana sjednica Konferencije ministara za područje zdravstva u Bosni i Hercegovini kojoj su prisustvovali ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević, ministar zdravstva u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine Vjekoslav Mandić, ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske Alen Šeranić, koji je zbog spriječenosti dolaska u radu sudjelovao telefonski, i voditelj Odjela za zdravstvo i ostale usluge u Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Akif Pezerović.

                U Bosni i Hercegovini, zа sаdа, nеmа pоtvrđеnih slučајеvа infеkciје nоvim kоrоnаvirusоm 2019-nCoV, а svе mјеrе sе prоvоdе sukladno prоcјеni trеnutnе situаciје. Na sjednici je razmatrana trenutna situacija u vezi sa pojavom novog koronavirusa 2019-nCoV i postignut visok stupanj suglasnosti o do sada poduzetim aktivnostima i nastavku djelovanja na sprečavanju širenja novog koronavirusa u Bosni i Hercegovini. Zaključeno je da će zdravstvene vlasti nastaviti sa provođenjem preporuka Svjetske zdravstvene organizacije i Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti.

                Federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić, ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske Alen Šeranić i voditelj Odjela u Vladi Brčko distrikta Akif Pezerović informirali su o aktivnostima koje su poduzeli, a o kojima se javnost kontinuirano izvješćuje.

                Istaknuli su stalni kontakt svim nadležnim institucijama i sa Uredom Svjetske zdravstvene organizacije u BiH. Mjere koje se provode fokusirane su na rano otkrivanje eventualnih sumnjivih slučajeva s ciljem sprečavanja nastanka i širenja bolesti izazvane novim koronavirusom. Svim zdravstvenim ustanovama upućene su preporuke za postupanje s ciljem sprovođenja adekvatnih mjera nadzora nad zaraznim bolestima. Na graničnim prijelazima se u suradnji sa Graničnom policijom BiH provodi ciljani „ulazni screening“ za putnike koji dolaze sa područja Kine u smislu da putnici ispunjavaju upitnik, te se podaci o ulascima dostavljaju nadležnim zdravstvenim institucijama, a putnicima daju preporuke.

                Sastanku u Sarajevu je bio nazočan ravnatelj Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u BiH Victor Olsavszky, koji je podsjetio na stav Svjetske zdravstvene organizacije da na temelju dostupnih informacija, ograničenje putovanja ili trgovine nije opravdano. „Zdravstvene vlasti u BiH dijele zabrinutost mnogih ljudi koji se brinu za vlastito zdravlje i zdravlje svojih prijatelja i obitelji. Pojava bilo kojeg novog patogena koji kod nekih pacijenata može izazvati tešku bolest i smrt zaista je zabrinjavajuće i mora se shvatiti s najvećom ozbiljnošću. SZO je pohvalila Kinu za mjere koje je poduzela i preporučuje da nastavi sa sprovođenjem mjera kao što su obavještavanje stanovništva o razvoju epidemije, mjerama prevencije i zaštite za stanovništvo i mjerama koje se poduzimaju na njenom zaustavljanju“, stav je Ureda SZO U BiH.

Nеоphоdnо је dа sе stаnоvništvо pridržаvа prеvеntivnih mјеrа kао štо su izbјеgаvаnjе bliskоg kоntаktа sа оsоbаmа kојi imајu аkutnu rеspirаtоrnu infеkciјu; оsоbе kоје dоlаzе iz Kinе i kоје imaju simptome rеspirаtоrnе infеkciје (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje) i dо 14 dаnа оd pоvrаtkа, trеbа dа sе јаvе u nаdlеžnu zdrаvstvеnu ustаnоvu rаdi prаvоvrеmеnоg liјеčеnjа i sprеčаvаnjа širеnjа bоlеsti; osobe kојi imајu simptоmе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје trеbајu prilikоm kаšljаnjа i kihаnjа prеkrivаti nоs i ustа јеdnоkrаtnim mаrаmicаmа tе prаti rukе; čеstо prаnjе ruku, pоsеbice nаkоn izravnoga kоntаktа sа bоlеsnim ljudimа ili njihоvim оkоlišem.