Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Održan sastanak sa predstavnikom Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u BiH

27.05.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Ministrica Ankica Gudeljević je danas održala video sastanak sa Džonom Kenedijem Mosotijem, predstavnikom Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) za BiH i direktora za Republiku Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Kosovo. Bio je ovo prvi radni sastanak na kojem je prezentirana misija UNFPA u BiH nakon čega su izneseni modeli mogućih oblika saradnje. Mosoti je naglasio da cilj UNFPA nisu samo tek puki projekti nego čvrsta institucionalna saradnja koja će promijeniti svijest stanovnika BiH o pitanjima spolnog i reproduktivnog zdravlja, zaštiti djevojaka i žena od nasilja i konačno o pitanjima mladih kao polazišnoj tački za sve promjene u društvu. 

Akcent je stavljen ne kreiranje strategija razvoja mladih, a kroz politike na državnom nivou.

Ministrica Gudljević je izrazila zahvalnost što je Ministarstvo civilnih poslova prepoznato kao ključni partner za realizaciju navedenih ciljeva istakavši da su „mladi i položaj mladih u BiH veoma važni imajući u vidu trend napuštanja države“ te da je „natalitet sve manji, a populacija starih sve veća“ zbog čega se „polako bh. društvo pretvara u društvo starih“.

Govoreći o strategiji za mlade ministrica Gudeljević i predstavnik UNFPA Mosoti su se složili da bi to trebao biti temelj za početak saradnje, a koji će započeti zajedničkim obilježavanjem međunarodnog Dana mladih u julu 2020.godine.