Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Održan online sastanak predstavnika ministarstava nadležnih za znanost

31.03.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U organizaciji UNESCO-a 30.ožujka, 2020. godine održan je online sastanak predstavnika ministarstava nadležnih za znanost iz 122 zemlje svijeta pod nazivom "COVID-19 and Open Science". Učešće je uzelo 77 ministara nadležnih za znanost.

Sastanku je prisustvovala i Mariya Gabriel, europska komesarka za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, Sarah Anyang Agbor, komesarka Afričke unije za ljudske resurse, znanost i tehnologiju, dr Soumya Swaminathan, glavni znanstvenik Svjetske zdravstvene organizacije, te brojni stručnjaci i predstavnici različitih međunarodnih organizacija. Više od 200 učesnika uključilo se u ovaj dijalog.

UNESCO je organizirao ovaj ministarski dijalog na temu pandemije novog Corona virusa u cilju uspostavljanja platforme za dijalog, razmjenu iskustava u domeni borbe protiv COVID-19, te odgovora znanosti na trenutnu globalnu situaciju. Značaj razmjene znanja je preduvjet za dostizanje cilja „otvorene znanosti za sve”.

Upravo je kriza COVID-19 učvrstila ulogu znanosti kao pokretača za donošenje odluka zasnovanih na dokazima. Širom svijeta, istraživači i tehnološki programeri, inženjeri, akademije, inovatori iz privatnog i javnog sektora, primjenjuju koncept otvorene znanosti da bi ju učinili što dostupnijom. Trenutna pandemija COVID-19 pokazala je jedinstvenu i produktivnu globalnu koaliciju znanstvenika koji rade zajedno, razmjenjujući znanstvene i epidemiološke podatke i informacije.

Sa globalizacijom i povezanim svijetom, "Otvorena znanost" bit će ključna veza za okupljanjeznanstvenih, istraživačkih i inovacijskih zajednica širom svijeta.

Glavno pitanje je bilo diskusija o potrebni Otvorenog pristupa nauci.

Generalna direktorica UNESCO-a Audrey Azoulay u svom obraćanju pozvala je vlade da pojačaju suradnju i integriraju otvorenu znanost u svoje istraživačke programe kako bi se spriječile i ublažile globalne krize. Pandemija COVID-19 podiže našu svijest o važnosti znanosti, kako u istraživanju tako i u međunarodnoj suradnji. Sadašnja kriza također pokazuje hitnost potrebe ubrzavanja razmjene informacija putem otvorene znanosti.  

Prema gospođi Swaminathan, glavnoj znanstvenici WHO-a, suradnja je presudna za znanje i razmjenu podataka, kao i za napredovanje istraživanja o COVID-19.

Međunarodna znanstvena zajednica mobilizirana je već nekoliko tjedana, posebno dijeljenjem i stavljanjem na raspolaganje dostupnih rezultata istraživanja, a međunarodni istraživački konzorciji osnovani su za nekoliko dana i omogućavaju brzi napredak u ovoj oblasti.
Konstatirano je da u vremenu pandemije virusa Corona (COVID-19) kada se svijet suočava sa opasnošću po javno zdravstvo bez presedana, vlade se oslanjaju na svoju znanstvenu zajednicu. Istaknuto je da produktivna koalicija znanstvenika koji rade zajedno, razmjenjuju informacije i podatke o virusu Corona (COVID-19) će spasiti milione života.

Svjetska znanstvena zajednica okupila se u istinskoj demonstraciji multilateralizma, međunarodne znanstvene suradnje bez presedana i „otvorene znanosti“ izvan granica za borbu protiv Corona virusa. Znanost i znanstvena diplomacija ujedinjuje narode, civilno društvo, privatni sektor i svijet, naglašavajući važnost donošenja odluka na temelju dokaza.

Stvaranje i prijenos znanstvenih saznanja presudni za izgradnju i održavanje socijalno-ekonomske dobrobiti i integracije u globalnu ekonomiju; a porast međusobne povezanosti pomaže oblikovanju modernog pristupa znanosti. Istaknuta je potreba da države postave znanost u središte svoje nacionalne razvojne strategije i da postoji hitna potreba za poboljšanjem statusa istraživača i ulaganja u istraživačke kapacitete.