Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Održan Info dan o Trećem programu za djelovanje Unije u području zdravstva

14.05.2019

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U Sarajevu je održan Info dan o Trećem programu za djelovanje Unije u području zdravstva (2014-2020), programa čiji cilj je unapređenje zdravlja građana Europske unije i smanjivanje nejednakosti u području zdravlja, poticanje inovacija u zdravstvu, povećanje održivosti zdravstvenih sustava, fokusiranje na teme koje rješavaju aktualne probleme u području zdravlja u državama članicama, te potpora i poticanje suradnje između država članica.

            Treći program delovanja EU u području zdravstva tiče se unapređivanja zdravlja putem poticanja suradnje između zemalja članica kako bi se unaprijedile zdravstvene politike koje donose korist svojim građanima.

            Tajnica Ministarstva civilnih poslova BiH Biljana Čamur Veselinović podsjetila je da  proračun programa na razini cijele Europske unije iznosi 449.4 milijuna eura za čitavo 7-godišnje razdoblje trajanja ovog programa, a u Bosnu i Hercegovinu je od 2017.godine, od kada je BiH članica programa, kroz zajedničke akcije povučeno oko 108 475 eura.

            Bosna i Hercegovina sudjeluje u ovom programu na temelju bilateralnog sporazuma sa Europskom unijom potpisanog 4. travnja 2017. godine. Upravljanje Programom Europska komisija je povjerila Izvršnoj agenciji za potrošače, zdravlje i hranu Europske komisije  (CHAFEA).

            Info danu u Sarajevu nazočili su zastupnici Direktorata za zdravlje i sigurnost hrane (DG SANTE) i Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu Europske komisije koji su predstavili instrumente iz programa i aktivnosti predviđene programom rada za 2019.godinu.