Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Održan Info dan o Trećem programu za djelovanje Unije u oblasti zdravstva

14.05.2019

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U Sarajevu je održan Info dan o Trećem programu za djelovanje Unije u oblasti zdravstva (2014-2020), programa čiji cilj je unapređenje zdravlja građana Evropske unije i smanjivanje nejednakosti u oblasti zdravlja, podsticanje inovacija u zdravstvu, povećanje održivosti zdravstvenih sistema, fokusiranje na teme koje rješavaju aktuelne probleme u oblasti zdravlja u državama članicama, te podrška i podsticanje saradnje između država članica.

            Treći program delovanja EU u oblasti zdravstva tiče se unapređivanja zdravlja putem podsticanja saradnje između zemalja članica kako bi se unaprijedile zdravstvene politike koje donose korist svojim građanima.

            Sekretarka Ministarstva civilnih poslova BiH Biljana Čamur Veselinović podsjetila je da  budžet programa na nivou cijele Evropske unije iznosi 449.4 miliona eura za čitavo 7-godišnje razdoblje trajanja ovog programa, a u Bosnu i Hercegovinu je od 2017.godine, od kada je BiH članica programa, kroz zajedničke akcije povučeno oko 108 475 eura.

            Bosna i Hercegovina učestvuje u ovom programu na osnovu bilateralnog sporazuma sa Evropskom unijom potpisanog 4. aprila 2017. godine. Upravljanje Programom Evropska komisija je povjerila Izvršnoj agenciji za potrošače, zdravlje i hranu Evropske komisije  (CHAFEA).

            Info danu u Sarajevu prisustvovali su predstavnici Direktorata za zdravlje i sigurnost hrane (DG SANTE) i Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu Evropske komisije koji su predstavili instrumente iz programa i aktivnosti predviđene programom rada za 2019.godinu.