Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA IZ TEKUĆEG GRANTA ZA “SUFINANSIRANJE PROJEKATA INSTITUCIJA KULTURE U BOSNI I HERCEGOVINI” ZA 2020. GODINU

30.12.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Na osnovu člana 10. stav (1) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (“Službeni glasnik BiH“, broj46/20), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 13. Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini” za 2020. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 68/20), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 38. vanrednoj sjednici, održanoj 23. decembra 2020.godine, donijelo je                                               

                                                                              ODLUKU 

         O DODJELI SREDSTAVA IZ TEKUĆEG GRANTA ZA “SUFINANSIRANJE PROJEKATA INSTITUCIJA KULTURE U BOSNI I HERCEGOVINI” ZA 2020. GODINU

Član 1. 
(Predmet Odluke) 

(1) Ovom odlukom dodjeljuju se sredstva iz tekućeg granta za “Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini” za 2020. godinu, sljedećim subjektima:

 

Redni broj

NAZIV I SJEDIŠTE INSTITUCIJE

NAZIV PROJEKTA

iznos

1

Medžlis islamske zajednice Sarajevo, FBiH

Rekonstrukcija Ženske kuće- Hadži Sinanova tekija u Sarajevu

20.000

2

Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH, Sarajevo, FBiH

Proizvodnja i zaštita knjiga u tehnikama za slijepa i slabovidna lica (Brajevo pismo i zvučna tehnika)

50.000

3

Narodna biblioteka Trebinje, RS

Digitalizacija i preventivna konzervacija legata Jovana Dučića

12.000

4

Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II, Sarajevo, FBiH

COOLTURA- mladi u otkrivanju kulturnih vrijednosti BiH

10.000

5

JP Filmski Centar Sarajevo doo, Sarajevo, FBIH

Nabavka opreme za digitalizaciju filmova i rekonstrucija prostora za potrebe digitalizacije

15.000

6

JU Kinoteka BiH, Sarajevo, FBiH

Čuvanje,promocija i digitalizacija audiovizuelne kulturne baštine BiH - istraživanje, sakupljanje i preventivna zaštita filmova, filmske građe, i muzejskih eksponata

50.000

7

JU Muzej RS, Banja Luka, RS

Bolji muzej 3- Jačanje kapaciteta i infrastrukture Muzeja RS-a-2020

100.000

8

UG Magic Factory-Tvornica Magija, Tuzla, FBiH

9. Tuzla filma festival

5.000

9

Župa sv. Mihovila Arkanđela, Drinovci, FBiH

Adaptacija i uređenje unutrašnjoсti župne crkve sv. Mihovila Arkanđela u Drinovcima

5.000

10

JP Nacionalni park Una doo, Bihać, FBiH

Kreiranje povoljnijeg ambijenta za kvalitetniju valorizaciju srednjovjekovnog starog grada Ostrovica u mjestu Kulen Vakuf u području NP Una izradom projektne dokumentacije za kolske, pješačke, alpinističke, biciklističke, staze i žičare

10.000

11

Eko-etno arheološko udruženje Kula Gorica, Zenica-Gorica, FBIH

Obilježavanje godišnjice potpisivanja Povelje Kulina bana

5.000

12

JU Muzej Istočne Bosne Tuzla, FBiH

Rekonstrukcija Muzeja Istočne Bosne

20.000

13

Udruženje za tradicionalnu muziku-ICTM BiH, Sarajevo, FBiH

Tradicija, kultura, umjetnost -na raskrižju kontinuiteta i diskontinuiteta

5.000

14

Udruženje umjetnika ART COLONY, Sarajevo, FBIH

Internacionalna izložba Umjetnici Sarajevu

5.000

15

Ferijalni savez RS, Banja Luka, RS

OK Fest karavan

37.000

16

Udruženje građana Bijenale savremene umjetnosti, Sarajevo, FBiH

Projekat Bijenale savremene umjetnosti D-0 ARK Underground

15.000

17

Župa sv. Ivana Krstitelja, Živinice, FBiH

Zamjena podne obloge u crkvi sv. Ivana Krstitelja Živinice

20.000

18

Ansambl narodnih pjesama i igara Mladost, Zalužani -Banja Luka, Zalužani, RS

Podrška redovnom radu i aktivnostima

6.000

19

Akademski zbor Pro Musica, Mostar, FBiH

Seminar i radionica pjevanja i vikalnih tehnika

5.000

20

Općina Vitez, Općinski načelnik, FBiH

Rekonstrukcija Doma kulture vitez III faza

5.000

21

Udruženje Zavičajna baština, Modriča, RS

Zavičajni muzej Skugrića i Trebave

7.000

22

Fondacija za razvoj kreativne industrije Hauba, Banja Luka, RS

Kultura je važna!

5.000

23

SPCO Bogojavljenski hram Banja Luka, RS

Izgradnja parohijskog centra pri hramu

30.000

24

Radio Kameleon - Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije, Tuzla, FBiH

Umjetnost je ženskog roda

5.000

25

JU Centar za kulturu i obrazovanje, Laktaši, RS

Sanacija ravnog dijela krova na objektu JU Centra za kulturu i obrazovanje Laktaši

10.000

26

HKUD Didak Župa Gradinići, Čitluk, FBiH

17. dani fra Didaka Buntića

5.000

27

Župa Sv. Ivana-Glavosjek Gradina, FBiH

Restauracija i dogradnja župne crkve župe Gradina

5.000

28

Župa svetog Ante Padovanskog Busovača, FBiH

Izrada i ugradnja vitraja na crkvi Sv. Nikole Tavelića na Čepu -Kaćuni

10.000

29

Župa Krista kralja, Čitluk, FBiH

Izgradnja konstrukcije kulturno-vjerskog centra nove župne crkve Krista kralja u Čitluku

10.000

30

Kino Borak, Široki Brijeg, FBiH

Digitalizacija kina

8.000

31

Doo za produkciju, distribuciju i prikazivanje Art Scena Banja Luka, RS

Animirani film za djecu Ježurko

5.000

32

Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić, Tuzla, FBiH

Digitalizacija bibliotečke građe

10.000

33

Udruženje za razvoj društva i kulture Platforma, Sarajevo, FBiH

Očuvanje i promocija nematerijalne kulturne baštine BiH

10.000

34

Udruženje Baština, Ilijaš FBiH

Dokumentarni film o književniku Skenderu Kulenoviću

5.000

35

Hrvatsko društvo čuvara baštine, Široki Brijeg FBIH

Kulturne manifestacije na spomeničkoj baštini

5.000

36

UG Filmski klub Osmica, Banja Luka RS

Riznica amaterskog filma - I faza

6.000

37

Matica srpska -Društvo članova Matice srpske u RS, Banja Luka RS

Publikovanje antologijske edicije Srpska književnost u BiH

10.000

38

Turističko udruženje Sjever, Potoci, FBiH

58. međunarodni festival pjevača amatera BiH

6.000

39

KUD Bijelo Polje, Mostar, FBiH

Podrška redovnim aktivnostima i opremanju folklornog i muzičkog ansambla KUD Bijelo Polje

6.000

40

SPKD Prosvjeta Doboj, RS

Dobojska vrteška

90.000

41

UG za razvoj muzičke scene Tuzla uživo, Tuzla FBiH

Marte live, Creativity on air

5.000

42

Informativni centar Mir Međugorje doo, Čitluk, FBIH

Međugorje 40 godina

5.000

43

Franjevački samostan sv. Katarine Kreševo, FBiH

Zaštita vitraja na crkvi Uznesenja BDM Kreševo

10.000

44

JU Bosanski kulturni centar KS, Sarajevo, FBIH

Novogodišnja iskrica

5.000

45

Bošnjački institutu Fondacija Adila Zulfikarpašića, Sarajevo, FBiH

Monografija Behaudin Selmanović Selman

5.000

46

Muzej Sarajeva, Sarajevo FBiH

Građanska kultura- kulturno antropološka studija i prezentacija umjetničkog nasljeđa građanstva BiH

5.000

47

Udruženje amputiraca UDAS RS, Banja Luka RS

Promocija i afirmacija grafičke umjetnosti

5.000

48

UG Centar za kulturu dijaloga, Sarajevo, FBiH

Čuvajući kulturu čuvamo budućnost

10.000

49

Pravoslavni centar za mlade Mitropolije Dabrobosanske Sv. Petar Sarajevski, Istočno Sarajevo, RS

Očuvanje baštine Mitropolije Dabrobosanske - 8 vjekova kulture

10.000

50

Kino video klub Amater Široki Brijeg, FBiH

21. Mediteran film festival

10.000

51

Udruženje za zaštitu mentalnog zdravlja Mens Sana, Sarajevo, FBiH

Kultura kao faktor rehabilitacije u mentalnom zdravlju

5.000

52

Institut za društveno politička istraživanja IDPI Mostar, FBiH

Lokalna samouprava i upravljanje kulturom - i ustavno evropski- slučaj Hercegovine

18.000

53

Republički zavod za zaštitu kulturno istorijskog nasljeđa RS, Banja Luka, RS

Revitalizacija muzeja ZAVNOBIH-a u Mrkonjić Gradu

175.000

54

JU Kulturno turistički sportski centar Petrovo, Petrovo RS

Opremanje novosagrađenog doma kulture u Kakmužu

5.000

55

Udruženje guslara i lirskih pjesnika RS, Sokolac, RS

5. akademija gusala- istorija istina pjesma

6.000

56

HKD Napredak Tuzla, FBIH

Uređenje i opremanje umjetničke galerije Kristijan Kreković

5.000

57

Zemaljski muzej BiH, Sarajevo, FBiH

Zaštita istraživanje i promocija materijalnog i nematerijalnog kulturno historijskog i prirodnog nasljeđa

300.000

58

JU Kulturni centar Cazin, FBiH

Rekonstrukcija i sanacija kuće Nurije Pozderca I faza

5.000

59

JU Gradska galerija Bihać, FBiH

Una Network

8.000

60

JU Centar za kulturu Goražde, FBIH

Stvaranje povoljnih uslova rada i iskorištenost prostornih kapaciteta JU centar za kulturu Goražde

5.000

61

Matica hrvatska Mostar, FBiH

Mostarsko proljeće 2020- 22. dani Matice hrvatske

20.000

62

Udruženje Klub galerija Adin Hebib "Slikar", Sarajevo , FBiH

Izložbe oca i kćeri, cvijeće za sve majke svijeta

5.000

63

UG Korak napred, Banja Luka RS

Restauracija ikona sa starog ikonostasa Hrama rođenja presvete Bogorodice

15.000

64

JU Muzej Hercegovine Mostar, FBiH

Digitalizacija fotografske građe Muzeja Hercegovine Mostar

10.000

65

Historijski muzej BiH, Sarajevo, FBiH

Zbirka po zbirka VII

90.000

66

JU Narodno pozorište Mostar FBIH

Realizacija programa rada Narodnog pozorišta Mostar 2020

30.000

67

JU Javna biblioteka Kladanj FBiH

Formiranje i opremanje čitaoničkog prostora u Javnoj biblioteci u Kladnju

5.000

68

JU Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica RS, Banja Luka, RS

Izazovi kulture i obrazovanja u procesu inkluzije osoba sa oštećenim vidom

31.000

69

Franjevački muzej i galerija Gorica Livno, FBIH

Opremanje depoa Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno

10.000

70

Udruženje Ars tragovi, Visoko FBiH

17. dani Zaima Muzaferije 2020

10.000

71

Bošnjačka zajednica kulture Preporod, gradsko društvo Srebrenik, FBIH

Program obilježavanja 30 godina obnoviteljskоg rada Bošnjačke zajednice kulture preporod

5.000

72

HKUD Napredak Žepče, FBIH

Advent s Napretkom u Žepču 2020

8.000

73

Udruženje za promociju i popularizaciju književnosti Imperativ, Banja Luka RS

Treći regionalni festival književnosti

10.000

74

Matična muzejska ustanova, Muzej Hercegovine Trebinje RS

Stalna arheološka postavka - rekonstrukcija

10.000

75

Sveučilište u Mostaru, FBIH

Pametna kultura,sport i turizam - Pametni KST

40.000

76

Banski dvor, Kulturni centar Banja Luka RS

Obilježavanje dana Banskog dvora

10.000

77

Braniteljska udruga sektor Rujani, Livno FBIH

Izgradnja spomen doma Doma kulture

18.000

78

Artefakt Sarajevo FBIH

Mladi u istraživanju spomenika kulture u BiH

8.000

79

JU Narodna biblioteka Gradiška, RS

Cyber biblioteka, od tradicionalnog ka najnovijem online svijetu

10.000

80

Udruga HKUD Vionica, Čitluk FBIH

9. međunarodna veče folklora

5.000

81

Franjevački samostan Uznesenja BD Marije, Široki Brijeg FBIH

Rekonstrukcija na nacionalnom spomeniku kulture   BiH zgrada sjemeništa

20.000

82

Udruženje civilnih žrtava rata Nova nada, Sarajevo FBiH

Istraživanje kulturne baštine BiH

10.000

83

Zaklada Terra Tolis, Tolisa FBiH

Dani Tolise 2021

5.000

84

JU Centar za kulturu i obrazovanje Ključ, FBiH

Sanacija grijanja u Domu kulture

10.000

85

Udruga Media plus, Široki Brijeg FBiH

Kultura dostupna svima

5.000

86

Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača, Mostar, FBiH

Rekonstrukcija i nadgradnja galerije druga faza

20.000

87

Udruga Demokratska inicijativa mladih Široki Brijeg FBiH

Promocija kulture među najmlađima

5.000

88

KUD Slavija, Istočno Novo Sarajevo RS

Nabavka muzičkih instrumenata i audio opreme

5.000

89

Udruga Don Juraj Gospodnetić, Bosansko Grahovo FBiH

Izgradnja kulturno obrazovnog centra Korita druga faza

5.000

90

Vijeće mladih Općine Posušje, FBiH

Budi voljen

5.000

91

JU za kulturu Kulturni centar I.N. Sarajevo RS

25. festival malih scena i monodrame

7.000

92

SPCO Piskavica, Banja Luka RS

Pravoslavni kulturni centar

25.000

93

Centar za istraživanje duhovne i kulturne baštine BiH Stolac FBiH

Štampanje knjige Temelji duhovnosti

5.000

94

JU Gradska knjižnica Busovača, FBiH

Automatizacija knjižničkog poslovanja

5.000

95

Udruga Zdravo društvo Mostar FBiH

Časopis za kulturu znanost i društvena pitanja Motrišta

20.000

96

Umjetnička galerija BiH, Sarajevo FBiH

Sufinansiranje rada Umjetničke galerije BiH

50.000

97

Matica hrvatska Stolac, FBiH

Stolačko kulturno proljeće 2020

5.000

98

Unija studenata RS, Banja Luka

Studenti u susret kulturi

5.000

99

Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH Sarajevo FBIH

Razvijanje različitih tipova muzejske publike

50.000

100

UG Nova nada Kreševo FBiH

Reanimacija zaboravljenog kulturnog nasljeđa

5.000

101

Hrvatski dom Kupres, FBiH

21. festival zabavne glazbe

5.000

102

UG porijeklom iz sarajevsko-zeničke regije, Klub Izvor, Doboj RS

Život i običaji "Svadba" u Visočkoj nahiji

5.000

103

Udruženje Fani, Sarajevo FBIH

6. festival dječije umjetnosti

7.000

104

UG Povijesna postrojba Vitezovi Herceg Stjepana Kosače Stolac, FBIH

6. međunarodni srednjovjekovni sajam Stolačka tarča 2021

5.000

105

JU Narodno pozorište RS

Obnova svjetlosnog parka Narodnog pozorišta RS

71.000

106

Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Sarajevo FBIH

Informacijom do cilja, časopis Paraplegija i mi

10.000

107

NUB Sarajevo FBIH

NUB podrška kulturnoj i akademskoj zajednici u BiH

200.000

108

Udruženje Beri se, Sarajevo FBiH

Beri se akademija

5.000

109

Centar za kulturu Orašje, Orašje FBiH

Obnova i unutarnje uređenje objekta kino sale

10.000

110

Dnevnik media doo, Mostar FBiH

Medijska popularizacija suvremenih kulturnih stvaratelja BiH

15.000

111

Speleološko ekološko društvo Orlovača Pale RS

Edukacija o značaju biodiverziteta speleoloških objekata

6.000

112

UG Bura, Mostar FBIH

Podcast Bura

15.000

113

Narodno sveučilište Livno, FBIH

nabava obvezne školske literature

5.000

114

JU Dom kulture Jajce, Jajce, FBiH

39. pozorišne igre BiH

10.000

115

JU Centar kulture i mladih Općine Centar, Sarajevo

Infrastrukturno poboljšanje institucije kulture CKIM

5.000

116

Župa sv. Blaža, Čitluk FBiH

Fratarska kuhinja Gradnići, vraćanje u prvobitno stanje

5.000

117

Župa sv. Mihovila Arkanđela Ovčarevo, Travnik, FBiH

Sanacija krova župne crkve

20.000

118

Župa sv. Stjepana Čerim, Čerim FBiH

Utopljavanje kulturno povijesnog objekta crkve

5.000

119

BZK Preporod, Sarajevo FBIH

Kulturno izdavački projekat BZK Preporod

20.000

120

Fondacija za održivi razvoj, Banja Luka RS

Moje Grahovo od Berlina do Dejtona

5.000

121

Župa Bezgriješnog začeća Tihaljina, Grude FBIH

Uređenje oltarskog dijela...

5.000

122

Narodna knjižnica HNŽ Mostar FBiH

Renoviranje i adaptacija enterijera

10.000

123

Udruženje Gradsko pozorište Mrkonjić Grad RS

Stalni repertoar

10.000

124

Medžlis islamske zajednice Travnik FBiH

Sanacija i obnova Jeni džamije

10.000

125

Udruga Moj grad Mostar FBiH

Mostar kroz objektiv

5.000

126

Udruženje za promociju kulture osoba sa invaliditetom

Učešće na kulturno - umjetničkim manifestacijama u BiH

10.000

127

Udruženje Alternativa

Umjetnost za djecu i mlade

7.000

128

JU Narodna biblioteka Pale, Pale RS

Izdavaštvo: istorijska studija

11.000

129

Srpsko pjevačko društvo BL, RS

Međunarodni horski festival

5.000

130

UG Prijatelji glazbene škole Brotnjo Čitluk , FBiH

Nabavka glazbala

5.000

131

UG Fides Banja Luka RS

Zmijanjski vez promocija i edukacija

20.000

132

JU Muzej savremene umjetnosti RS

Transformisani muzej -muzej budućnosti

80.000

133

JU Kulturno-športski centar Ljubuški FBiH

Promocija kulturnih vrijednosti grada...

8.000

134

UG Arka Kiseljak, FBiH

Kazalište i žene

5.000

135

Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne Mostar FBIH

Osvit za 2020

5.000

136

JU Hrvatski kulturni centar Nova Bila, FBIH

Prvi festival monodrame BIH

5.000

137

Orijentalni institut Sarajevo, FBiH

Kulturološki aspekti digitalne reprezentacije izvora....

8.000

138

KŠC Opća realna gimnazija Sarajevo, FBIH

Tragom kulturne baštine do jedinstva

10.000

139

HKD Napredak Ljubuški, FBiH

S Napretkom u Ljubuškom

5.000

140

Udruga Oktavijan, Mostar FBIH

14. Mostar Film festival

15.000

141

Kulturno pastoralni centar Kruševo Mostar, FBiH

Uređenje Doma kulture u Kulturno pastoralnom centru

5.000

142

UG Ženski interaktivni ruralni centar, Istočno Sarajevo RS

Očuvanje kulture i tradicije - uključivanje mladih u KUD

15.000

143

JP Karaula Kladanj, FBIH

Poboljšanje uslova u Domu kulture Kladanj

5.000

144

Župa sv Ilije proroka Kruševo, FBiH

Uređenje partera oko crkve

5.000

145

Udruženje književnika RS, Banja Luka RS

5. Međunarodni književni susreti BL 20

5.000

146

JU Centar za kulturu Zavidovići, FBiH

Zaštitimo lice kulturi -Fasada...

5.000

147

Centar za politološka istraživanja Filozofskog fakulteta Mostar FBIH

Interkulturni dijalog među mladima

10.000

148

Udruženje za očuvanje kulturnohistorijskog i prirodnog nasljeđa Vukeljići, Sarajevo FBIH

Proširenje kapaciteta muzeja i sahat kule, tj završni građevinski radovi na sahat kuli

5.000

149

UG Centar za istraživanje i poslovnu edukaciju Zvornik RS

Znanjem za očuvanje kulturnih spomenika

5.000

150

Širokobriješka udruga mladih, Široki Brijeg FBiH

Likovna kolonija Gostuša 4

5.000

151

Ansambl narodnih igara i pjesama Veselin Masleša Banja Luka RS

nabavka i izrada narodne nošnje Semberije, proširivanje fundusa

5.000

152

JU Kulturno-sportski centar Vogošća, Vogošća FBiH

Amatersko pozorište Vogošća

5.000

153

Skupština županije ZH, Široki Brijeg FBIH

Očuvajmo našu tradiciju

10.000

154

Udruga Školarac Mostar,FBIH

Književno poučni časopis za mlade Cvitak

18.000

155

Radničko KUD Proleter, Sarajevo FBiH

Povratak suživotu naroda BiH kroz promociju kulturne baštine

5.000

156

JU Agencija za kulturno povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj i grada Jajca, FBiH

Izrada projekte dokumentacije za zštitu i konzervaciju tvrđave u Jajcu

5.000

157

Udruženje Centar za kulturu i umjetnost Omaha, Cazin, FBIH

Očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa i tradicije cazinske krajine

5.000

158

Institut za regionalni razvoj Mostar FBiH

Kreiranje i certificiranje kulturnih ruta Hercegovine

10.000

159

Udruženje za Art i komunikacijske vještine Pixel, Sarajevo FBiH

Strašila- pozorišna predstava za djecu i mlade

5.000

160

UG Narona Konjic, FBiH

Konzervacija i restauracija stećaka...

5.000

161

UG Filigran Zenica FBIH

Promocija tamburice i tamburaškog muziciranja

5.000

162

UG Kvartet flauta, Banja Luka RS

Proširenje orkestra flauta manifestacije flaute

5.000

163

JU Centar za kulturu, sport i informisanje Olovo FBiH

Opremanje tradicionalne bosanske sobe u Zavičajnom muzeju u Olovu

5.000

164

Medžlis islamske zajednice Konjic, FBIH

rekonstrukcija I sanacija tekijske džamije

20.000

165

JU Matični muzej Kozare, Prijedor, RS

Jačanje kapacitet JU Muzej Kozare

5.000

166

Udruga medijski događaj Media Event, Mostar, FBIH

Vodič kroz Mostar

5.000

167

Udruženje za istraživanje i proučavanje misticizma i sufizma, Fojnica, FBiH

Dogradnja prostorije za smještaj sufijskih rekvizita

5.000

168

SPCO Ljubinjska, Ljubinje RS

Izgradnja infrastrukture biblioteke , muzeja - zaštita i promocija hrama rođenja Presvete Bogorodice u Ljubinju

12.000

169

Udruženje Bosanska stvarnost, Sarajevo, FBiH

Kod Tita u raju

7.000

170

Župa Gospe od anđela, Gornja Tramošnica, FBiH

Uređenje muzeja i biblioteke fra Valerije Stipić

10.000

171

Franjevački samostan sv.Luke Jajce, FBiH

Uređenje kraljeve sobe, Kralja Stjepana Tomaševića

5.000

172

PEN Centar u BiH, Sarajevo, FBiH

Književni razgovori

10.000

173

KUD Janj Strojnice, Šipovo RS

Jačanje kapaciteta KUD Janj Strojnice

5.000

174

JU Muzej Bitka za ranjenike na Neretvi, Jablanica, FBiH

Kulturna manifestacija Dani Muzeja

7.000

175

JU Kulturno obrazovni centar Novi Grad , Novi grad RS

Povećanje dostupnosti kulturno umjetničkih sadržaja na području opštine Novi Grad RS

15.000

176

JU Kulturni dom A.B. Šimić, Grude, FBiH

Osnivanje i opremanje povijesne postrojbe Andrijica Šimić, Grude

5.000

177

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru, Mostar, FBiH

Realizacije redovitih programskih aktivnosti

15.000

178

JU Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje Bosanska Krupa, FBIH

Hidroizolacija temelja, sanacija i adaptacija podrumskih prostorija Centra

5.000

179

UG Centar za razvoj zajednice Potoci Mostar, FBiH

Festival sevdalinke Mostar 2020

5.000

180

Udruženje za turizam i ekologiju Mozaik Vlasenica, RS

Promocija kulturnih kapaciteta Opštine Vlasenica

5.000

181

CKUD Lepa Radić, Gradiška RS

Jačanje tehničkih kapaciteta Udruženja

5.000

182

Medžlis islamske zajednice Livno FBIH

Izrada projektne dokumentacije za Lala-pašinu džamiju

10.000

183

Hrvatska glazba Mostar, FBIH

Jačanje instrumentalnih kapaciteta i vizuelnog identiteta

5.000

184

Udruženje sevdah za mlade, Visoko, FBiH

Studen vodo

5.000

185

Udruženje za očuvanje kulturnog nasljeđa i tradicije Sahan, Vogošća, FBiH

Zajedno za afirmaciju kulturnih vrijednosti

5.000

186

Franjevački samostan sv Ante Humac, Ljubuški, FBIH

Izgradnja kulturnog centra sv. Ante Humac

20.000

187

Udruga bh Hrvata Prsten, Vitez, FBIH

Veče folklora u Prstenu

15.000

188

Župa Uznesenja BDM Stup, Sarajevo, FBiH

Obnova i uređenje župne crkve i svetišta

20.000

189

Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije, Sarajevo, FBIH

Katolički tjednik

10.000

190

Udruženje Obala Art Centar Sarajevo, FBiH

Kulturni projekat Sarajevo Reborn 2020

10.000

191

Mostarsko duvanjska biskupija, Mostar FBiH

Opremanje biskupijskog kulturnog centra i galerije prijateljstva u Mostaru

20.000

192

UG Banjalučko studentsko pozorište, Banja Luka RS

Gledalište, scena i pozicioniranje publike

50.000

193

Udruga Volim Vitez, Vitez FBIH

Adaptacija i opremanje spomen sobe biskup Jozo Garić

5.000

194

Udruženje Kulturni centar Bileće, Bileća RS

Herojstvo u velikom ratu

5.000

195

SPCO u Kasindolu, Istočno Novo Sarajevo, RS

Izgradnja višenamjenskog objekta u okviru hrama sv. Varnava Ispovjednika

15.000

196

Udruga mladih Par Selo, Dubrave,Tuzla, FBiH

U susret Božiću

5.000

197

Udruženje muzičkih umjetnika Tuzla, FBIH

Sevdalinka kulturno historijsko nematerijalno blago BiH

8.000

198

Župa Presvetog Trojstva Blagaj, Buna, Mostar FBIH

Restauracija, sanacija i konzervacija župne kuće u Blagaju- kulturna baština

25.000

199

Udruga Melior, Mostar, FBIH

Cvijetna priča

10.000

200

Srpsko-pravoslavna eparhija Zahumsko-hercegovačka i primorska, Trebinje, RS

Muzej Crkvine, Trebinje

20.000

 

(2) Ukupna raspoloživa sredstva za sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i

Hercegovini za 2020. godinu iznose 3.097.000,00 KM i dodijeljuju se iz budžeta Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) za 2020. godinu sa pozicije “Tekući transferi i grantovi”.


Član 2.

(Izvještaj o utrošku sredstava)

 

(1) U skladu sa članom 10. stav (3) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020.godinu ("Službeni glasnik BiH" broj 46/20),korisnici sredstava iz člana 1. stav (1) ove odluke dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativni izvještaj i Obrascu za finansijski izvještaj Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini" za 2020. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 68/20) (u daljem tekstu: "Odluka o kriterijima").

 

(2)Korisnici sredstava kojima su dodijeljena sredstva u iznosu 20.000,00 KM i više dužni su dostaviti i Izvještaj nezavisne revizije prema odredbama iz člana 17. Odluke o kriterijima.

 

Član 3.

(Ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava)

 

(1) Sa korisnicima sredstava Ministarstvo zaključuje ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava iz tekućeg granta za “Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini” za 2020. godinu (u daljem tekstu: ugovor).

 

(2) Prije zaključivanja ugovora, korisnici sredstava se obavještavaju (email-om i telefonski) o Odluci o dodjeli sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini” za 2020. godinu, te se od istih traži da dostave u roku od 7 dana:

 

a)      revidirani budžet u skladu s odobrenim sredstvima i u skladu s budžetom u okviru aplikacije dostavljene na javni konkurs. Revidirani budžet projekta postaje sastavni dio ugovora i isti mora biti potpisan od strane korisnika sredstava i ovjeren pečatom korisnika sredstava. Prilikom sačinjavanja revidiranog budžeta dozvoljeno je mijenjanje iznosa po budžetskim linijama, ali ne i mijenjanje budžetskih linija;

b)      obavijest o tačnom terminu početka i završetka projekta i isti se unose u ugovor.

 

(3) Ako korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane ugovorom iz ovog člana gubi pravo na korištenje sredstava.

 

Član 4. 
(Realizacija Odluke) 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. 

 

Član 5. 
(Stupanje na snagu) 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se se na internet stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i “Službenom glasniku BiH”.