Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

ODLAGANJE 109. ZASJEDANJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE RADA

07.05.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Međunarodna kancelarija rada je vladama država članica Međunarodne organizacije rada (MOR/ILO) dostavila ažurirane informacije o uticaju pandemije COVID-19 na organizaciju sjednica Upravnog tijela i 109. zasjedanja Međunarodne konferencije rada.

Upravno tijelo Međunarodne organizacije rada je 3. aprila 2020. godine odlučilo da 109. zasjedanje Međunarodne konferencije rada, zakazane za period od 25. maja do 5. juna 2020. godine, odloži do 2021. godine.

Odluka je donesena na preporuku generalnog direktora Međunarodne kancelarije rada uzimajući u obzir stroga ograničenja putovanja i lične interakcije, dajući maksimalan prioritet zdravlju i dobrobiti svih.

Kao posljedica ove odluke otkazane su i pridružene sjednice 338bis i 339. Upravnog tijela, zakazane za 25. maj, odnosno 6. juni 2020. godine.

Prijedlozi programa i budžeta za period od 2022.-2023. godine biće stavljeni na dnevni red 109. zasjedanja Konferencije.

Međunarodna kancelarija rada nastaviće da efikasno radi u ovim izazovnim vremenima, usmjeravajući značajne napore ka rješavanju uticaja pandemije na svijet rada. U ovom procesu će se osigurati stalni i inovativni angažman sa tripartitnim konstituentima MOR-a tokom narednih mjeseci.

Međunarodna kancelarija rada se zahvalila vladama svojih država članica koje razmjenjuju ove informacije sa svojim nacionalnim socijalnim partnerima. Imajući u vidu teškoće sa kojima se suočavaju mnoge državne poštanske službe tokom pandemije, Kancelarija takođe pokušava da proširi kanale komunikacije sa vladama.