Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Odgovor Crvenog krsta/križa u Bosni i Hercegovini na COVID-19

22.04.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, od početka pandemije u zemlji, uključeno je u odgovor na virus COVID-19, a predstavnici CK su uključeni u rad kriznih štabova na svim nivoima vlasti. Lokalne organizacije CK u oba entiteta i Distriktu Brčko, ispunjavajući svoju ulogu pomoćnog organa u humanitarnim akcijama, podržavaju različite nivoe vlasti, jedinice civilne zaštite i zdravstvene ustanove.

Kroz entitetske organizacije, Društvo CK je do sada dostavilo preko 500 poljskih krevet, posteljina i šatora lokalnim zajednicama koje su svoje resurse stavile na raspolaganje kriznim štabovima, a lokalne organizacije su pomogle pri postavljanju preko 50 trijažnih šatora i prostora za karantenu gdje je to bilo potrebno.

Sa jedinstvenom mrežom organizacija Crvenog križa i volonterima koji su temelj organizacije DCK BiH, i zahvaljujući partnerskoj podršci Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa, Turskog Crvenog polumjeseca, Švicarskog Crvenog križa i Međunarodne federacije Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, bili su pokretač i realizator niza aktivnosti koje su odgovorile na potrebe  i najugroženijih kategorija stanovništva.

Angažirano je 110 profesionalaca, a na terenu je svakodnevno od 500 do 700 volontera koji pomažu građanima u više od 80 gradova i općiina, kupujući hranu i lijekove umjesto njih  i distribuirajući prehrambene i higijenske pakete korisnicima javnih kuhinja i  socijalno ugroženim porodicama. Građanima dijele zaštitne maske  i rukavice (podijeljeno preko 10 000), pri tom ih, podjelom informativnih letaka, obavještavajući o preventivnim mjerama kada je riječ o COVID-19 virusu (odštampano preko 40 000 letaka). Pruženo je više od 4 000 usluga za više od 4 000 korisnika.

Dodatno, CK Distrikta Brčko, u saradnji sa policijom i prema standardima postavljenim od Svjetske zdravstvene organizacije, prevozi rizične osobe koje ulaze u BiH iz susjednih zemalja a imaju prebivalište u Distriktu Brčkom. Također obavljaju i dezinfekciju javnih površina u svom gradu.

Crveni krst Federacije Bosne i Hercegovine je, za sve građane koji se teško nose sa mjerama izolacije i karantene, uspostavio telefonsku liniju za psihosocijalnu podršku. Pozivom na brojeve 060 343 0745 i 062 040 653, do sada je usluge psihosocijalne podrške Crvenog križa FBiH koristila 161 osoba.