Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Informacija u vezi sa pojavom korona virusa

24.01.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U vezi sa pojavom novog korona virusa, novel Coronavirus 2019-n_CoV,  članovi Komisije za provođenje međunarodnih zdravstvenih propisa u BiH (International Health Regulations-IHR) su u svakodnevnom kontaktu sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) čije preporuke blagovremeno dijele sa svim nivoima zdravstvenih vlasti u BiH.

                Sa prvog sastanka IHR Odbora za hitne slučajeve koji je održan 23.01.2020. godine, Komisija za sprovođenje međunarodnih zdravstvenih propisa u BiH je obavještena o slijedećim informacijama:

                Dana 23. januara, predstavnici Ministarstva zdravlja Narodne Republike Kine, Japana, Tajlanda i Republike Koreje ažurirali su svoje podatke na osnovu kojih je vidljivo da je do trenutka ovog obraćanja potvrđeno 557 slučajeva.

                Broj umrlih u trenutno potvrđenim slučajevima je 4% (17 od 557). Od potvrđenih, 25% slučajeva se vode sa teškim simptomima. Izvor prenosa je još uvijek nepoznat (najvjerovatnije rezervoar su životinje) i opseg prenošenja s čovjeka na čovjeka još uvijek nije u potpunosti jasan.

                Odbor za hitne slučajeve  SZO smatra da je još uvijek prerano za proglašavanje javno-zdravstvenog događaja od međunarodnog značaja (PHEIC), obzirom na njegovu restriktivnu i binarnu prirodu.

                S ciljem jačanja mjera suzbijanja i ublažavanja posljedica epidemije, Svjetska zdravstvena organizacija je počela sa aktivnostima multidisciplinarne misije koja uključuje prisustvo međunarodnih i lokalnih eksperta.  Svjetska zdravtvena organizacija će pružati svu potrebnu tehničku i operativnu podršku s ciljem reakcije na epidemiju, uključujući svoju široku mrežu partnera i partnerskih institucija, kako bi implementirali sveobuhvatnu strategiju komunikacije o riziku i omogućili unapređenje istraživanja i naučnih dostignuća u vezi novog koronavirusa.

                Očekuje se da se dalji međunarodni “izvoz” slučajeva može pojaviti u bilo kojoj zemlji. Stoga bi se sve zemlje trebale pripremiti za sprečavanje, uključujući aktivni nadzor, rano otkrivanje, izolaciju i upravljanje slučajevima, praćenje kontakata i sprječavanje daljnjeg širenja zaraze korona virusom. Od zemalja se zahtijeva da razmjenjuju informacije sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom prema Međunarodnim zdravstvenim propisima.

                Znajući da je riječ o novom koronavirusu, globalna zajednica će nastaviti sa aktivnostima solidarnosti i međusobne saradnju, u cilju identifikacije izvora ovog novog virusa, njegovog punog potencijala prenošenja s čovjeka na čovjeka, spremnosti za potencijalni “uvoz” slučajeva i istraživanja za razvoj potrebnog liječenja.

Komisiju za sprovođenje međunarodnih zdravstvenih propisa u BiH čine predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH, Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Odjela za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.