Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Ministrica Ankica Gudeljević u Briselu na konferenciji o jačanju uloge socijalnih partnera u svijetu rada

06.03.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević je 5.- 6. marta 2020. godine u Briselu učestvovala u radu međunarodne konferencije „Unapređenje uloge i kapaciteta socijalnih partnera i socijalnog dijaloga u novom svijetu rada“. Konferenciju je organizirao Međunarodni ured za rad u saradnji sa Evropskom komisijom, a učestvovali  su predstavnici vlada, poslodavaca, eksperti iz 34 države od kojih je 27 članica Evropske unije, države kandidati i države potencijalni kandidati za EU. Debata o strategijama za jačanje socijalnog dijaloga u novom svijetu rada je na visokom nivou ministarstava rada i zapošljavanja tokom koje je ministrica Gudeljević imala izlaganje o strategijama koje se odnose na socijalni dijalog u BiH.

Tom prilikom naglasila je da će Ministarstvo civilnih poslova BiH u narednom četverogodišnjem periodu nastojati na svaki demokratski način uspostaviti dijalog između predstavnika radnika i poslodavaca.

            „Put Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju podrazumijeva permanentnu aktivnost prihvaćanja i ugrađivanja u pravni sistem svih onih  standarda u području rada koji će dodatno doprinijeti razvoju socijalnog dijaloga. Ratificiranjem „Konvencije o tripartitnim konsultacijama“ Bosna i Hercegovina se još 2005. godine obavezala da regulira procedure kojima se omogućava konsultiranje o pitanjima koja se odnose na aktivnosti Međunarodne organizacije rada. Ništa manje i na promoviranje implementacije međunarodnih standarda rada između predstavnika vlade, poslodavaca i radnika. Ovo je veoma važno za BiH jer se na taj način približava standardima EU“, istakla je ministrica Gudeljević učestvujući u diskusiji tokom Konferencije.

            Podsjetila je da je u suradnji sa Međunarodnom organizacijom rada, dogovoreno i planirano zaključivanje „Sporazuma o Ekonomsko-socijalnom vijeću Bosne i Hercegovine“ sa najbrojnijim i najuticajnijim asocijacijama poslodavaca i sindikatima radnika Bosne i Hercegovine. Sporazum do danas nije prihvaćen jer nije postignut dogovor u vezi nadležnosti koje bi imalo Ekonomsko-socijalno vijeće Bosne i Hercegovine, kao i zbog nemogućnosti utvrđivanja reprezentativnih socijalnih partnera.

            “Uvjerena sam da ćemo u periodu pred nama, a nakon što je prije dva mjeseca imenovano novo Vijeće ministara u BiH, ovaj problem uspješno riješiti i naći način da Sporazum bude implementiran u punom kapacitetu“, zaključila je ministrica Ankica Gudeljević.

                                                       Na marginama konferencije ministrica Gudeljević je razgovarala sa ministrom rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske, gospodinom Josipom Aladrovićem o produbljivanju suradnje dva ministarstva.  Ujedno su razmijenili iskustva koja se odnose na poboljšanje socijalnog dijaloga u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.