Grb BiH

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Vijesti

 

ALL NEWS


SECTORS

CATEGORIES

Ministrica Ankica Gudeljević se, u odvojenim posjetima, susrela sa ministricom prosvjete i kulture Republike Srpske Natalijom Trivić i ministricom porodice, omladine i sporta Sonjom Davidović

31/07/2020

Send documents on email

Email sender (*):
Email recipient (*):
Comment:

Ministrica Ankica Gudeljević posjetila je Vladu Republike Srpske i na odvojenim sastancima razgovarala sa ministricama Natalijom Trivić i Sonjom Davidović o  poboljšanju suradnje Ministarstva civilnih poslova BiH i Resornih ministarstava u RS.

Govoreći o obrazovanju i obrazovnim sustavima u BiH obje ministrice su naglasile da treba iskoristiti sve raspoložive resurse kojih je mnogo i kao i sve mogućnosti kojima raspolažu oba ministarstva kako bi učinak za obrazovanje u cijelosti bio na najvišoj razini. Uvjet za dobru suradnju jeste međusobno uvažavanje i poštivanje ustavnih nadležnosti.

Govoreći o Kulturi, otvorene su mogućnosti nastavka kao i otvaranje novih oblika suradnje, učešća u zajedničkim manifestacijama kao što je predstojeći Međunarodni maraton kultura koji organizira Ruska Federacija.

Govoreći o športu, obitelji i mladima, ministrice Gudeljević i Davidović su se složile u stavu da mnoge aktivnosti stoje pred ovim ministarstvima, da predstoje  formiranja zajedničkih povjerenstava kao i strateških dokumenata, te da je u svakom trenutku nužno imati u vidu ustavne nadležnosti koje su nužan uvjet za brzo i nesmetano odvijanje suradnje.

Prioritetni zadatak će biti usuglašavanje stavova u vezi sa formiranjem Vijeća za šport i kreiranju strategije u športu kao i formiranje vijeća  i povjerenstva za mlade.

Zaključak oba razgovora je da je nužno uvažavati sve aktere u lancu komunikacije te da će otvoreni razgovori uz međusobno povjerenje  doprinijeti kvalitetnoj provedbi svih zajedničkih aktivnosti i projekata.