Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Ministrica Ankica Gudeljević se, u odvojenim posjetima, susrela sa ministricom prosvjete i kulture Republike Srpske Natalijom Trivić i ministricom porodice, omladine i sporta Sonjom Davidović

31.07.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Ministrica Ankica Gudeljević posjetila je Vladu Republike Srpske i na odvojenim sastancima razgovarala sa ministricama Natalijom Trivić i Sonjom Davidović o  poboljšanju saradnje Ministarstva civilnih poslova BiH i resornih ministarstava u RS.

Govoreći o obrazovanju i obrazovnim sistemima u BiH, obje ministrice su naglasile da treba iskoristiti sve raspoložive resurse kojih je mnogo, kao i sve mogućnosti kojima raspolažu oba ministarstva kako bi učinak za obrazovanje u cijelosti bio na najvišoj razini. Uvjet za dobru saradnju jeste međusobno uvažavanje i poštovanje ustavnih nadležnosti.

Govoreći o kulturi, otvorene su mogućnosti nastavka kao i otvaranje novih oblika saradnje, učešća u zajedničkim manifestacijama kao što je predstojeći Međunarodni maraton kultura koji organizira Ruska Federacija.

                                                      Govoreći o sportu, porodici i mladima, ministrice Gudeljević i Davidović su se složile u stavu da mnoge aktivnosti stoje pred ovim ministarstvima, da predstoje  formiranja zajedničkih komisija kao i strateških dokumenata, te da je u svakom trenutku nužno imati u vidu ustavne nadležnosti koje su nužan uslov za brzo i nesmetano odvijanje saradnje.

Prioritetni zadatak će biti usaglašavanje stavova u vezi sa formiranjem Vijeća za sport i kreiranju strategije u sportu kao i formiranje vijeća i komisije za mlade.

Zaključak oba razgovora je da je nužno uvažavati sve aktere u lancu komunikacije te da će otvoreni razgovori uz međusobno povjerenje  doprinijeti kvalitetnom provođenju svih zajedničkih aktivnosti i projekata.