Grb BiH

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Vijesti

 

ALL NEWS


SECTORS

CATEGORIES

Ministrica Ankica Gudeljević sa šefom Ureda UNESCO-a za BiH Sinišom Šešumom - Nastavak uspješne suradnje i novi projekti

17/02/2020

Send documents on email

Email sender (*):
Email recipient (*):
Comment:

Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević je razgovarala sa Sinišom Šešumom šefom Ureda UNESCO-a tijekom prve posjete Ministarstvu o uspješnoj, dugotrajnoj i suradnji koja obećava još mnoge zajedničke projekte iz kulture, znanosti i obrazovanja.

                Razgovor je obuhvatio nekoliko značajnih oblasti. Govoreći o kulturi naglašen je rad na implementaciji indikatora iz kulture koji su usvojeni krajem prošle godine a koji će pomoći dostizanju ciljeva Agende 2030. Slijedeći ove indikatore radi se na dvije razine i uključuju gradovi Banja Luka, Mostar i Sarajevo sa mogućnošću proširenja lepeze gradova.

                Šešum je istaknuo da je jedan od osnovnih ciljeva UNESCO-a pokazati kako je ulaganje u kulturu investicija, a ne trošak. Naveo je, da je prethodno istraživanje koje je UNESCO proveo u Bosni i Hercegovini pokazalo da se u BiH izdvaja između 1,7 i 1,8 posto bruto društvenog proizvoda za kulturu, a da je doprinos kulture proračunu oko 6 posto što je na europskoj razini. Četverostruki povrat novca pokazatelj je da je kultura jedna od oblasti koja donosi značajan prihod.

                Revizija statistike u području obrazovanja koju UNESCO realizira u BiH je bila sljedeća tema. Izraženo je obostrano očekivanje da će Bosna i Hercegovina biti prva zemlja u regiji koja će imati statistiku usklađenu sa Ciljevima održivog razvoja.

                Govoreći o kulturi nezaobilazna tema su bili i stećci, briga o njima. Važna vijest za BiH je da je Kupreška kosidba predložena UNESCO-u za nematerijalnu baštinu BiH  i da će prve informacije o tome biti tijekom ljeta.  Nematerijalna baština koja se nalazi na Tentativnoj listi UNESCO-a uskoro bi trebala biti upisana na listu Svjetske nematerijalne baštine, podsjećajući da je izrada nominacijskog fajla za pećinu Vjetrenica već u proceduri. Govorilo se i o Nevesinjskoj olimpijadi i sevdalinkama.

                Imajući u vidu da je Savjet ministara jugoistočne Europe za kulturu  uspostavljen u BiH i da i dalje traje, naglašeno je da treba pokrenuti Savjet iz oblasti znanosti koji bi trebalo da se susretne ponovno u Sarajevu nakon 2012. godine.