Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Ministrica Ankica Gudeljević sa šefom Ureda UNESCO-a za BiH Sinišom Šešumom - Nastavak uspješne saradnje i novi projekti

17.02.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević je razgovarala sa Sinišom Šešumom šefom Ureda UNESCO-a tokom prve posjete Ministarstvu o uspješnoj, dugotrajnoj i suradnji koja obećava još mnoge zajedničke projekte iz kulture, nauke i obrazovanja.

                Razgovor je obuhvatio nekoliko značajnih oblasti. Govoreći o kulturi naglašen je rad na implementaciji indikatora iz kulture koji su usvojeni krajem prošle godine a koji će pomoći dostizanju ciljeva Agende 2030. Slijedeći ove indikatore radi se na dva nivoa i uključuju gradovi Banja Luka, Mostar i Sarajevo sa mogućnošću proširenja lepeze gradova.

                Šešum je istakao da je jedan od osnovnih ciljeva UNESCO-a pokazati kako je ulaganje u kulturu investicija, a ne trošak. Naveo je da je prethodno istraživanje koje je UNESCO proveo u Bosni i Hercegovini pokazalo da se u BiH izdvaja između 1,7 i 1,8 posto bruto društvenog proizvoda za kulturu, a da je doprinos kulture budžetu oko 6 posto što je na evropskom nivou. Četverostruki povrat novca pokazatelj je da je kultura jedna od oblasti koja donosi značajan prihod.

                Revizija statistike u području obrazovanja koju UNESCO realizira u BiH je bila sljedeća tema. Izraženo je obostrano očekivanje da će Bosna i Hercegovina biti prva zemlja u regiji koja će imati statistiku usklađenu sa Ciljevima održivog razvoja.

                Govoreći o kulturi nezaobilazna tema su bili i stećci, briga o njima. Važna vijest za BiH je da je Kupreška kosidba predložena UNESCO-u za nematerijalnu baštinu BiH  i da će prve informacije o tome biti poznate tokom ljeta.  Nematerijalna baština koja se nalazi na Tentativnoj listi UNESCO-a uskoro bi trebala biti upisana na listu Svjetske nematerijalne baštine, podsjećajući da je izrada nominacijskog fajla za pećinu Vjetrenica već u proceduri. Govorilo se i o Nevesinjskoj olimpijadi i sevdalinkama.

                Imajući u vidu da je Vijeće ministara jugoistočne Europe za kulturu  uspostavljen u BiH i da i dalje traje, naglašeno je da treba pokrenuti Vijeće iz oblasti nauke koje bi trebalo da se susretne ponovno u Sarajevu nakon 2012. godine.