Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Ministarstvo civilnih poslova kreće u drugi val borbe protiv Corona virusa

04.05.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pokreće aktivnosti koje se odnose na jedan, do sada zanemaren, aspekt borbe sa pandemijom Corona virusa. Aspekt koji će obuhvatiti marginaliziranu i najranjiviju skupinu, skupinu kojoj su potrebne psihosocijalna pomoć i skrb da svoje dnevne obveze realiziraju na najkvalitetniji način, da život učine dostojanstvenim i da prevladaju sve izazove nametnutog načina života u izolaciji. Osim borbe lijekovima, drugi val borbe protiv virusa o kojemu se gotovo nikako ne govori, jeste borba za emocionalnu stabilnost, za očuvanje integriteta djece i mladih sa poteškoćama u razvoju. Ova skupina je nerijetko izložena zaboravu sredine u kojoj živi, a uvjeti njihova života su gotovo nesnošljivi. Mnogi od njih žive odvojeno od roditelja i skrbnika, u domovima i specijaliziranim ustanovama. Osim što im često nedostaju elementarne potrepštine svakodnevnog života od higijenskog materijala, maski, rukavica pa do hrane, odjeće i obuće, nedostaju im i sredstva za realiziranje dnevnih obveza sukladno njihovim mogućnostima. Osim ovoga mnogo je i roditelja ili skrbnika  koji trebaju naći put pomoći svom djetetu ali, ništa manje, put samoosnaživanja  da bi bili spremniji i jači pomoći svojoj djeci koja su pod dvostrukom traumom: traumom zbog jedne vrste izoliranosti i marginalizacije u društvu i traume koja se odnosi na posve nove uvjete života koje je nametnula pandemija Corona virusa.

Imajući u vidu činjenicu da nema zdravlja bez mentalnog zdravlja, aktivnosti, akcije i kampanje koje će Ministarstvo pokrenuti će ići u dva pravca: pomoć u organiziranju najboljih praksi psihosocijalne pomoći djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju i njihovim roditeljima, a drugi pravac se odnosi na posredovanje  u osiguravanju potrepština za odvijanje dostojanstvenog života ove skupine i njihovih najbližih, ali ništa manje i pomoć institucijama u koje su neki od njih smješteni.

Prvi razgovori sa potencijalnim suradnicima i donatorima su već napravljeni. Prvi koraci ka kreiranju smjernica za pomoć ovim skupinama su već postavljeni i u narednom, podjednako teškom, periodu borbe protiv virusa će biti pokrenute aktivnosti kako bi se dosegao postavljeni cilj. Djeca i mladi nisu i ne smiju biti zanemareni, zaboravljeni i prepušteni sami sebi. Centri u kojima su smješteni trebaju pomoć svih institucija. Centri za socijalni rad trebaju više kako bi pomogli bolje. Roditelji moraju znati da nisu sami i ostavljeni. Stoga, aktivnosti koje slijede će, sukladno ingerencijama Ministarstva, biti okrenute ka pomoći ovim skupinama i ništa manje, podizanju svijesti najšire javnosti o nužnosti empatije i osjećaja pripadnosti. Inkluzija nije i ne smije biti tek puka riječ u priručnicima nego život kojim žive navedene skupine.