Grb BiH

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Vijesti

 

ALL NEWS


SECTORS

CATEGORIES

(Not translated) Ministarstvo civilnih poslova BiH koordinira nove donacije za BiH

16/04/2020

Send documents on email

Email sender (*):
Email recipient (*):
Comment:

Ministarstvo civilnih poslova finalizira procedure za  donaciju lijekova  namijenjenih Bosni i Hercegovini, a na prijedlog kompanija koje su izrazile potrebu da pomognu BiH u doba pandemije Corona virusa.

U toku je potpisivanja ugovora o donaciji sa sljedećim respektabilnim farmaceutskim kompanijama: BAYER, SANDOZ, ZADA Phaarmaceuticals i Sanofi.

Sanofi je pripremio 16.020 tableta odnosno 267 pakiranja lijeka Plaquenil od 200mg. 

Kompanija ZADA Pharmaceuticals će donirati lijek Malcovir (Hidroksihlorohin sulfat) film tabete 200mg x 30. Ove lijekove će kompanija donirati zdravstvenim ustanovama u BiH direktnom distribucijom.

Kompanija Sandoz će donirati 22.800 tableta Hydroxychloroquine sulfata što prema standardima obuhvata 1900 pacijenata.

Kompanija Bayer će donirati novčana sredstva u iznosu od 10.000  eura kojiće ravnomjerno biti raspoređeni krajnjim korisnicima.

Svi administrativno pravni aspekti ove aktivnosti će biti završeni po dobijanju saglasnosti, a nakon toga se očekuje i isporuka doniranih medicinskih potrepština kao i uplata novčane pomoći.