Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Link za opservatoriju o kretanju zapošljavanja na zapadnom Balkanu

09.02.2021

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Na web stranici projekta Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja2 (ESAP2) postavljena je Opesrvatorija sa mjesečnim, kvartalnim i godišnjim statističkim podacima koji se prikupljaju iz zvaničnih izvora, biltena zavoda za zapošljavanje i zavoda za statistiku svih šest zemalja zapadnog Balkana. Opservatorija je razvijena kao dio projekta ESAP 2, koji finansira Europska unija (EU), a provodi se zajedno s Međunarodnom organizacijom rada (MOR/ILO).

Link za opservatorij je sljedeći:

 

https://www.esap.online/observatory/

 

Opservatorija je platforma čiji je cilj poboljšati uporedne podatke i dokaze o trenutnim kretanjima u zapošljavanju i na tržištu rada i kratkoročnim oscilacijama u regiji zapadnog Balkana i vladinim odgovorima na krizu COVID-19.

Opservatorija sadrži podatake koji se odnose na zapošljavanje i socijalna pitanja u šest zemalja zapadnog Balkana (WB 6), pokazatelji zaposlenosti su podijeljeni u 3 kategorije: godišnji, kvartalni i mjesečni. Godišnji i tromjesečni podaci sadrže informacije o stanju na tržištima rada šest ekonomija u regiji (radna snaga, stopa zaposlenosti, stopa aktivnosti, rodna struktura radne snage itd), dok se mjesečni podaci odnose na novoregistrovane nezaposlene i stanje nezaposlenih osoba registrovanih u nacionalnim javnim službama za zapošljavanje (PES).

Programi praćenja javnih politika, predstavljaju kako kratkoročne socio-ekonomske mjere zemalja zapadnog Balkana za suzbijanje negativnih efekata krize izazvane pandemijom COVID 19, tako i dugoročne mjere predviđene nacionalnim ekonomskim i reformskim programima (ERP).

Svaka ekonomija zapadnog Balkana osmislila je i razvila niz mjera za smanjenje negativnog uticaja trenutne situacije. Kroz regionalnu opservatoriju sve će ekonomije moći pratiti trendove primjene i uticaj preduzetih mjera.