Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Informacija o administrativnom sastanku Foruma partnera Zajedničke akcije „Jačanje pripravnosti u EU protiv ozbiljnih prekograničnih prijetnji i potpora implementaciji Međunarodnih zdravstvenih propisa (IHR)“ (SHARP) održanom 10. lipnja 2020. godine

22.07.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Finski institut za zdravlje i socijalnu zaštitu (THL), koordinator Zajedničke akcije „Jačanje pripravnosti u EU protiv ozbiljnih prekograničnih prijetnji i podrška implementaciji Međunarodnih zdravstvenih propisa (IHR)“ (SHARP), organizirao je administrativni sastanak Foruma partnera, u suradnji sa Glavnim direktoratom za zdravlje i sigurnost hrane (DG SANTE) i Izvršnom agencijom za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (CHAFEA) Evropske komisije.

Zajednička akcija SHARP je projekat fokusiran na jačanje implementacije Odluke 1082/2013/EU o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju, podršku pripravnosti i odgovor na prijetnje zdravlju na nivou EU i provođenje Međunarodnih zdravstvenih propisa (International Health Regulations (2005) – IHR).

Implementacija SHARP-a je počela 1. travnja 2020. godine, uz sudjelovanje partnerskih institucija iz 26 zemalja članica Trećeg zdravstvenog programa EU, uključujući i BiH.

Strukturu Zajedničke akcije SHARP čini 10 radnih paketa koji pokrivaju ključne javnozdravstvene kapacitete predviđene IHR-om (2005), i osim koordinacije, obuhvataju komunikaciju, evaluaciju, održivost, IHR osnovne kapacitete, pripravnost, laboratorije, obuke i vježbe, hemijske prijetnje i kliničko upravljanje.

Cilj sastanka Foruma partnera bio je da predstavi napredak ostvaren u implementaciji projektnih aktivnosti u okviru pojedinačnih radnih paketa iz Zajedničke akcije SHARP.

Konstatirano je da se izvanredna situacija u vezi s pandemijom COVID-19 odrazila i na smanjenje obima implementacije planiranih projektnih aktivnosti, s obzirom na to da je većina eksperata SHARP-a bila angažovana u odgovoru na pandemiju u njihovim zemljama. Ipak, neke aktivnosti, kao npr. sastanci Upravnog odbora i treninzi, nastavljene su i u vrijeme pandemije, ali u online formi, dok će zasigurno biti potrebno napraviti novi plan provođenja aktivnosti koje su morale biti otkazane usljed pandemije. Koordinator će, takođe, razmotriti opciju traženja od Europske komisije produženja razdoblja implementacije SHARP-a (npr. za četiri mjeseca).

Sudionici su informirani o tijeku priprema amandmana na Sporazum o grantu za SHARP koje su u završnoj fazi, kao i aktivnosti na izradi drugog internog financijskog izvještaja. Rok za dostavljanje periodičnog izvještaja Europskoj komisiji je 31. listopad 2020. godine.