Grb BiH

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Vijesti

 

ALL NEWS


SECTORS

CATEGORIES

(Not translated) Informacija o administrativnom sastanku Foruma partnera Zajedničke akcije „Jačanje pripravnosti u EU protiv ozbiljnih prekograničnih prijetnji i podrška implementaciji Međunarodnih zdravstvenih propisa (IHR)“ (SHARP) održanom 10. juna 2020. godine

22/07/2020

Send documents on email

Email sender (*):
Email recipient (*):
Comment:

Finski institut za zdravlje i socijalnu zaštitu (THL), koordinator Zajedničke akcije „Jačanje pripravnosti u EU protiv ozbiljnih prekograničnih prijetnji i podrška implementaciji Međunarodnih zdravstvenih propisa (IHR)“ (SHARP), organizovao je administrativni sastanak Foruma partnera, u saradnji sa Generalnim direktoratom za zdravlje i sigurnost hrane (DG SANTE) i Izvršnom agencijom za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (CHAFEA) Evropske komisije.

Zajednička akcija SHARP je projekat fokusiran na jačanje implementacije Odluke 1082/2013/EU o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju, podršku pripravnosti i odgovor na prijetnje zdravlju na nivou EU i provođenje Međunarodnih zdravstvenih propisa (International Health Regulations (2005) – IHR

Implementacija SHARP-a je počela 1. aprila 2020. godine, uz učešće partnerskih institucija iz 26 zemalja članica Trećeg zdravstvenog programa EU, uključujući i BiH.

Strukturu Zajedničke akcije SHARP čini 10 radnih paketa koji pokrivaju ključne javnozdravstvene kapacitete predviđene IHR -om (2005), i osim koordinacije, obuhvataju komunikaciju, evaluaciju, održivost, IHR osnovne kapacitete, pripravnost, laboratorije, obuke i vježbe, hemijske prijetnje i kliničko upravljanje.

Cilj sastanka Foruma partnera bio je da predstavi napredak ostvaren u implementaciji projektnih aktivnosti u okviru pojedinačnih radnih paketa iz Zajedničke akcije SHARP.

Konstatovano je da se vanredna situacija u vezi s pandemijom COVID-19 odrazila i na smanjenje obima implementacije planiranih projektnih aktivnosti, s obzirom na to da je većina eksperata SHARP-a bila angažovani u odgovoru na pandemiju u njihovim zemljama. Ipak, neke aktivnosti, kao npr. sastanci Upravnog odbora i treninzi, nastavljene su i u vrijeme pandemije, ali u online formi, dok će zasigurno biti potrebno napraviti novi plan provođenja aktivnosti koje su morale biti otkazane usljed pandemije. Koordinator će, takođe, razmotriti opciju traženja od Evropske komisije produženja perioda implementacije SHARP-a (npr. za četiri mjeseca).

Učesnici su informisani o toku priprema amandmana na Sporazum o grantu za SHARP koje su u završnoj fazi, kao i aktivnosti na izradi drugog internog finansijskog izvještaja. Rok za dostavljanje periodičnog izvještaja Evropskoj komisiji je 31. oktobar 2020. godine.