Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Implementacija Sporazuma za istraživanje i inovacije Horizon Europe

20.03.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Prvi sastanak Zajedničkog odbora za istraživanje i inovacije između Bosne i Hercegovine i Evropske Unije (održan 8. marta 2023. godine u Briselu) se odnosio na pregled dosadašnje implementacije EU programa za istraživanje i inovacije Horizon Europe, realizovane aktivnosti nakon pristupanja Programu, izazove i obaveze koje ima BiH u procesu implementacije Sporazuma.

Između ostalog, Evropska komisija je predstavnicima Bosne i Hercegovine predstavila Okvirne uvjete za bližu saradnju i napredak Bosne i Hercegovine u usklađivanju s programom politike Evropskog istraživačkog prostora 2020.

Sastanak je bio prilika da se predstave konačni rezultati učešća u prethodnom programu EU za istraživanje i inovacije Horizon 2020. Evropska komisija je prezentirala statistiku učešća organizacija iz BiH u Programu Horizon Europe i izrazila zadovoljstvo jer je evidentan trend povećanja učešća u odnosu na prethodni period. EU je prezentirala da organizacije iz BiH trenutno su povukle 3 miliona EUR grant sredstava učešćem u projektima Horizon Europe.

Detaljno su predstavljene mogućnosti koje Bosna i Hercegovina ima statusom pridružene članice Programu u najvažnijim segmentima programa, a kako slijedi u nastavku:

-          Pregled stanja Bosne i Hercegovine u Horizontu 2020 Akcije Evropskog vijeća za inovacije (EIC)

-          Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

-          Akcije Evropskog istraživačkog vijeća (ERC),

-          Aktivnosti Zajedničkog istraživačkog centra (JRC

-          Nova evropska inovacijska agenda

-          Evropsko partnerstvo

-          Novosti o aktivnostima EIT-a  European Innovation Scoreboard

-          Misije Horizon Europe, oceani

-          Učešće u istraživačkim infrastrukturama – (ERIC & ESFRI),

Evropska unija je pozvala Bosnu i Hercegovinu da se priključu Programu EU Digitalna Evropa (DIGITAL) koji je fokusiran na dovođenje digitalne tehnologije do preduzeća, građana i javne uprave https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme

Na sastanku su učestvovali predstavnici Evropske komisije DG R&I, Delegacije EU u BiH, predstavnici iz Bosne i Hercegovine ispred Ministarstva civilnih poslova i Ministarstva prometa i komunikacija.