Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

ILO u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova realizira uspješne projekte zapošljavanja u BiH

27.04.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak sastala se u Sarajevu sa koordinatoricom Međunarodne organizacije rada (ILO) za BiH Lejlom Tanović i s njom razgovarala o aktuelnim projektima koje ILO provodi u BiH.

Tanović je informirala ministricu o saradnji koju Međunarodna organizacija rada ostvaruje sa Ministarstvom civilnih poslova i nadležnim entitetskim ministarstvima kroz tri projekta zapošljavanja.

Projekat Evropske unije “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje - Faza II” (LEP II) usmjeren je na razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje kako bi se pružili programi aktivacije i integracije na tržište rada sukladno specifičnim lokalnim potrebama.       

Projekt “EU4 zapošljavanje” novi je projekt koji financiraju EU i Švedska međunarodna agencija za saradnju SIDA s 5 miliona Eura, a provodi ILO kroz bespovratna sredstava i pružanje visoko specijalizirane tehničke pomoći institucijama tržišta rada, centrima za socijalnu zaštitu i organizacijama civilnog društva, kako bi se povećale kvalitetne mogućnosti zapošljavanja za mlade, žene na selu, osobe s invaliditetom, Rome, korisnike socijalne pomoći i druge ranjive pojedince u Bosni i Hercegovini.

Treći projekat čija realizacija je u toku je “Garancija za mlade” u okviru kojeg  ekonomije Zapadnog Balkana trebaju uspostaviti sistem garancija za mlade u skladu s onim u Evropskoj uniji.

Tanović je informirala i o aktivnostima koje Međunarodna organizacija rada vodi na organizacija svog 111. zasjedanja  koje će biti održano od 5. do 16. juna 2023. godine u Ženevi.

Razgovarano je i o međunarodnim konvencijama čija je BiH članica, te je konstatirano da je od 83 konvencije i 1 protokola koje je ratificirala BiH, na snazi je njih 65. BiH dostavlja redovne godišnje izvještaje o primjeni ratificiranih konvencija, u čemu Ministarstvo civilnih poslova ostvaruje uspješnu saradnju sa nadležnim institucijama BiH, entiteta i Brčko distrikta.