Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Evropsko vijeće o epidemiološkoj situacijinu vezi sa COVID-19

02.11.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Sastanak Evropskog vijeća održan je 15. i 16. oktobra 2020. godine u Briselu. Na sastanku je razgovarano o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u vezi sa pandemijom COVID-19, odnosima sa Ujedinjenim Kraljevstvom,klimatskim promjenama i vanjskim poslovima, posebno o odnosima sa Afrikom.

Lideri EU su na sastanku pozdravili do sada postignut napredak u koordinaciji na nivou EU u borbi protiv pandemije COVID-19, uključujući preporuku o koordiniranom pristupu ograničenju slobodnog kretanja. Dogovoreno je da se nastavi sa koordinacijskim naporima vezanim za propise o karantinu, prekogranično praćenje kontakata, strategiju testiranja, zajedničke procjene metoda testiranja i privremeno ograničenje neobaveznih putovanja u EU. Razgovarano je i o narednim koracima kako bi se osigurao razvoj i distribucija vakcina protiv COVID-19. Naglašena je potreba pouzdanog postupka odobrenja i praćenja, izgradnja kapaciteta za vakcinaciju u EU, pošten i cjenovno pristupačan pristup vakcinama, kao i dalja saradnja na globalnom nivou.

Zaključci sa sastanka Evropskog vijeća su dostupni na linku:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/16/european-council-conclusions-15-16-october-2020/