Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Dokumenti OECD-a za jugoistočnu Evropu (SEE) u kontekstu pandemije COVID-19

13.05.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

OECD surađuje s jugoistočnom Europom (SEE) od 2000. godine, kako bi osigurao mir, stabilnost i prosperitet u regiji oslabljenoj sukobima, ali obdarenoj bogatim resursima i dinamikom. Vlade, poslovni lideri i civilno društvo zajedno su radili pod vodstvom OECD-a na suočavanju s ekonomskim izazovima, uključujući rješavanje globalne ekonomske i financijske krize i pripremu za pristupanje Evropskoj uniji. OECD je podržao regiju u osmišljavanju i provedbi reformi za poticanje razvoja privatnog sektora i konkurentnosti, privlačenje ulaganja i podizanje životnog standarda.  

Ova se podrška kretala od analize i praćenja politike do oblikovanja politike, izgradnje kapaciteta i podrške provedbi. OECD je također bio aktivan u pomaganju dijaloga o politici na tehničkoj i visokoj političkoj razini i u prenošenju dobrih praksi kroz različita područja politike iz država članica OECD-a u regiju SEE.

Tim OECD-a za jugoistočnu Evropu, u kontekstu pandemije COVID-19, pripremio je dokumente koji prate pojedinačne reakcije privreda zapadnog Balkana na krizu COVID-19 i nastoje procijeniti početni utjecaj pandemije na gospodarstva regije, zajedno s političkim preporukama za trenutno djelovanje.

Navedenim dokumentima može se pristupiti putem linka na web stranicu: http://www.oecd.org/south-east-europe/, koja se redovito ažurira najnovijim analitičkim dokumentima i drugim materijalima o krizi COVID-19 na zapadnom Balkanu.