Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine jača kapacitete omladinskih organizacija iz Bosne i Hercegovine za učešće u EU programu Erasmus plus

29.12.2017

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:


Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine učestvovalo je tokom decembra ove godine u organizaciji četiri edukativna treninga s ciljem jačanja kapaciteta omladinskih organizacija i institucija koje se bave pitanjima mladih u BiH, radi širenja baze organizacija koje učestvuju u EU programu Erasmus+ mladi. Edukativni treninzi organizovani su u saradnji sa PRONI Centrom za omladinski razvoj koji je kontakt tačka za program „Erasmus+ mladi” u Bosni i Hercegovini.

            Na edukativnim treninzima u Zenici, Brčkom, Ugljeviku i Tuzli, na kojima je učestvovalo oko 130 predstavnika omladinskih organizacija i institucija koje se bave pitanjima mladih, razgovarano je o pisanju projekata za EU program “Erasmus+ mladi”. Cilj organizatora je da se boljom informisanošću omladinskih organizacija u BiH, jačanjem njihovih kapaciteta kroz info dane i treninge, proširi baza organizacija koje učestvuju u ovom programu Evropske unije i na taj način poveća procenat povlačenja finansijskih sredstva iz „Erasmus +mladi“ programa u Bosnu i Hercegovinu.

            Omladinskim organizacijama iz Bosne i Hercegovine u 2016.godini iz programa Evropske unije “Erasmus+mladi” odobreno je 757.778,00 KM, što je za 43% više nego u 2015.godini. U 2015. godini odobreni su projekti vrijedni 433.898,00 KM.

            U projekte izgradnje kapaciteta i omladinske razmjene tokom 2016 godine kroz EU program “Erasmus+ “ uključeno je 2165 mladih iz Bosne i Hercegovine, te dodatnih 248 mladih ljudi koji su uključeni u međunarodne volonterske razmjene kroz ovaj program tokom 2016. godine.

            Omladinske organizacije iz Bosne i Hercegovine, u okviru generalnog poziv Evropske komisije za 2018. godinu u području obrazovanja, mladih i sporta, mogu dostaviti projekte za ključnu akciju 2 - Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih – Omladinski prozor za zapadni Balkan. Rok za dostavu prijava sa projektnim prijedlozima Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) je 8. mart 2018. godine.